Wybierz region

Wybierz miasto

  POZNAŃ - Ekologiczne użytki do kosza

  Autor: Filip Springer

  2008-04-07, Aktualizacja: 2008-04-07 06:40

  Ostoje dzikich ptaków, płazów i gadów, unikalnych gatunków roślin czy rzadko spotykane nie tylko w mieście, ale w ogóle w przyrodzie, typy krajobrazu. Wszystko to od stycznia tego roku jest w Poznaniu zdane na łaskę i ...

  Ostoje dzikich ptaków, płazów i gadów, unikalnych gatunków roślin czy rzadko spotykane nie tylko w mieście, ale w ogóle w przyrodzie, typy krajobrazu. Wszystko to od stycznia tego roku jest w Poznaniu zdane na łaskę i niełaskę inwestorów. Uchwalając Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Poznania radni lekką ręką zredukowali listę poznańskich użytków ekologicznych z 26. zaledwie czterech.

  – Wyznaczone jeszcze w 1994 roku użytki ekologiczne od trzech lat nie spełniały kryteriów określonych przez nową ustawę o ochronie przyrody – wyjaśnia Piotr Szczepanowski z Wydziału Ochrony Środowiska poznańskiego magistratu.

  22 obszary zostały więc najzwyczajniej w świecie wykreślone z listy terenów cennych przyrodniczo. Czy są w jakikolwiek sposób chronione?

  – Sam pan sobie odpowiedział na to pytanie. Jeśli zostały wykreślone z listy, to nie są – wyjaśnia P. Szczepanowski.

  Z dnia na dzień wartość przyrodniczą w oczach poznańskich urzędników straciły takie obszary jak: Kopanina, Strumień Junikowski, Bogdanka czy poznańskie forty.

  O stawach i oczkach wodnych na Kopaninie pisaliśmy w „Polsce Głosie Wielkopolskim” wielokrotnie. Żyje tam 140 gatunków ptaków, z czego 90 gatunków regularnie gniazduje, w zbiornikach wodnych bytuje 12 gatunków płazów i gadów.

  – Kopanina od lat była degradowana i niszczona, ludzie wywozili tam śmieci, miasto nie zadbało nawet o to, by na drogach prowadzących na ten obszar pojawiły się słupki uniemożliwiające wjazd samochodów. Teraz nie ma nawet podstawy prawnej, by się tego domagać – mówi Samuel Odrzykoski z poznańskiej grupy Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

  Więcej w dzisiejszym wydaniu Polska Głos Wielkopolski, lub www.prasa24.pl

  Sonda

  Z jakiego środka transportu w mieście najczęściej korzystasz?

  • autobus (35%)
  • samochód (27%)
  • tramwaj (19%)
  • metro (9%)
  • na piechotę (7%)
  • rower (2%)
  • inne (2%)