Osoba, która zdecyduje się na założenie IKE i po jakimś czasie nie będzie zadowolona z wyników inwestycyjnych osiąganych przez instytucję prowadzącą jego IKE, będzie mogła przenieść zgromadzony kapitał do innej ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Osoba, która zdecyduje się na założenie IKE i po jakimś czasie nie będzie zadowolona z wyników inwestycyjnych osiąganych przez instytucję prowadzącą jego IKE, będzie mogła przenieść zgromadzony kapitał do innej instytucji finansowej albo do pracowniczego programu emerytalnego. Takie przeniesienie środków jest zwolnione od podatku dochodowego. Powoduje to, że pieniądze będą pod pełną kontrolą beneficjenta, a zwolnienie wypłaty transferowej od podatku nie będzie stanowić bariery do przeniesienia środków, co zapewnia swobodny przepływ pomiędzy różnymi instytucjami finansowymi oraz możliwość przeniesienia środków zgromadzonych na IKE do pracowniczego programu emerytalnego.

Opłatę za transfer środków zgromadzonych na IKE możemy ponieść tylko w przypadku gdy instytucja finansowa prowadząca nasze IKE zastrzeże w umowie, że dokonanie wypłaty transferowej w terminie określonym w umowie, ale nie dłuższym niż 12 miesięcy od zawarcia umowy, wiąże się z koniecznością poniesienia tej opłaty. Przepisy ustawy nie regulują wysokości tej opłaty. Fakt jej pobierania (instytucja prowadząca IKE może nie pobierać takiej opłaty) oraz jej wysokość będą ustalone przez instytucję finansową i uwidocznione w umowie o prowadzenie IKE. Ale uwaga: ustawa zezwala tylko na przetransferowanie całości zgromadzonych środków, dopuszczając dwa wyjątki - w przypadku transferu pomiędzy funduszami inwestycyjnymi zarządzanymi przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, oraz gdy transferowane są środki przyznane w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym - wtedy kwota środków uzyskanych w wyniku tych postępowań z reguły nie będzie stanowić równowartości zgromadzonych środków, tylko ich część.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!