Wybór dobrego domu mediowego do przeprowadzenia efektywnej zintegrowanej kampanii marketingowej jest rozwiązaniem najlepszym z możliwych. Jedynym czynnikiem, który może ograniczać zleceniodawcę, mogą okazać się finanse. Bo zakres kampanii zależy zawsze od określonego budżetu. Gdy budżet jest naprawdę duży, domy mediowe mają dużą swobodę działania. Natomiast gdy środki wprost przeciwnie są dość mocno ograniczone, wówczas agencje różnie rozkładają środki na poszczególne działania marketingowe. Cała sztuka polega na tym, żeby dobrze zoptymalizować koszty dla osiągnięcia zaplanowanych celów.

Domy mediowie wczoraj i dziś

Wszelkie działania związane z tworzeniem reklamy przed zaistnieniem domów mediowych pod koniec XX wieku, kupowaniem kampanii reklamowych w prasie, radiu i telewizji zajmowały się agencje reklamowe. Rynek reklamowy przez lata jednak tak mocno się rozwinął, że agencje reklamowe nie mogły podołać czasowo i jakościowo z realizacją zleceń z różnych form reklamy. Brak precyzji coraz częściej powodował frustrację niezadowolonych klientów. Zaczął się więc tworzyć samoistnie trend na tworzenie w agencjach bardziej wyspecjalizowanych działów, które zaczęto nazywać działami stricte mediowymi. Takie wąsko wyspecjalizowane biuro podejmowało się realizacji zleceń wyłącznie planowania i zakupu mediów. Bowiem lwią część czasu i energii zespołu takiego działu pochłaniały negocjacje cen u dostawców czasu i przestrzeni antenowej oraz dostarczaniem reklamodawcom opracowanych badań medialnych. To na pewnym etapie okazało się niewystarczające. W końcu działy mediowe doprowadziły do stworzenia odrębnych spółek, które nazwano domami mediowymi. Wywodzące się zazwyczaj z konkretnej agencji, na początku przyjmowały tylko klientów pochodzących właśnie z niej. Po czym zaczęły działać już zupełnie samodzielnie, zdobywając klientów zupełnie nowych i na swoich zasadach. Na chwilę obecną największe domy mediowe to rynkowi potentaci, o wyrobionych markach i wielu skutecznie przeprowadzonych kampaniach. W zależności od długości istnienia na rynku i sukcesów, zakup kampanii w określonym domu mediowym odpowiednio kosztuje, ale jest też w większym procencie gwarancją powodzenia i w efekcie końcowym – udanej sprzedaży reklamowanych dóbr. Jednym z bardziej nowoczesnych domów mediowych w Polsce o uznanej pozycji jest MediaCom.

Komunikacja zintegrowana z MediaCom

MediaCom opracowuje system komunikacji marek swoich klientów, we wszystkich dotychczasowych kanałach przekazu, w których już są obecne, ale tworzy też nowe ścieżki dotarcia do klienta. Specjaliści tej agencji odpowiadają za budowanie komunikacji marketingowej i zakup przestrzeni reklamowych, głównie rozwijając i optymalizując różnorodny kontent. Agencja ta jest częścią największego światowego holdingu marketingowego, który korzysta ze sprawdzonych, profesjonalnych narzędzi. Tworząc strategie i plany komunikacji, MediaCom opiera się na dogłębnym zrozumieniu potrzeb klienta i zachowań konsumenta. W kompetencji agencji znajduje się też pełen zakres reklamy, sponsoringu, kampanii internetowych i społecznościowych. Oprócz tego zajmuje się kompleksową ofertą direct response, współpracą z celebrytami, jak również sferą marketingu szeptanego.

Dom mediowy MediaCom oprócz głównej swojej specjalizacji, jaką jest planowanie i zakup mediów, tj. telewizji, prasy, outdoor’u i internetu, rozwija swój zakres usług. Wyspecjalizowany dział agencji jakim jest Business Science – to zespół ludzi, którzy zajmują się dogłębną analizą danych statystycznych. Z kolei dział Store odpowiada za tzw. shopper-marketing, a odział biura Beyond Advertising zarządza kontentem. Ostatnia z wyspecjalizowanych komórek tej firmy, to dział Response, który specjalizuje się w performance marketingu.

MediaCom jest członkiem domu mediowego WPP o zasięgu globalnym, jak również częścią GroupM – operacyjnego ramienia WPP i największej grupy negocjacyjnej w Polsce. Jej udziały w polskim rynku mediowym wynoszą 34%. To mówi samo za siebie.

O skuteczności kampanii reklamowej w mediach decydują różne czynniki. Są to m.in. wyniki badań marketingowych na rynku, dotyczące zarówno działań konkurencji, jak również potrzeb potencjalnych klientów. Oprócz tego – zorganizowanie odpowiednio dobranego czasu i przestrzeni w mass mediach, by reklama mogła ujrzeć światło dziennie i dotrzeć do jak najprecyzyjniej dobranej grupy docelowej. Domy mediowe tym właśnie się zajmują i dlatego im w tej kwestii powierza się zaufanie i inwestuje budżet. One też ściśle współpracują z agencjami reklamowymi, z którymi dobiera się pozostałe formy reklamy, aby kampania była spójna, efektowna i przede wszystkim – efektywna.

Czytaj także