Agresja to rozpoczęcie walki niszczycielskiej lub przejście w sporze słownym od argumentów rzeczowych do sprawiających przeciwnikowi przykrość. Przez agresję rozumiemy gwałtowne, napastliwe destrukcyjne zachowanie, ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Agresja to rozpoczęcie walki niszczycielskiej lub przejście w sporze słownym od argumentów rzeczowych do sprawiających przeciwnikowi przykrość. Przez agresję rozumiemy gwałtowne, napastliwe destrukcyjne zachowanie, które powoduje cierpienia ofiary (psychiczne i/lub fizyczne) oraz mające na celu wyrządzenie szkody lub przykrości. Istnieje pogląd, że agresja może być jednym z następstw frustracji.

Skutkiem agresywnego zachowania jest poniżenie atakowanego. Czuje się on zraniony, pozbawiony praw, poniżony i reaguje defensywnie. Jego cele w tej sytuacji nie zostają osiągnięte. Agresywne zachowanie może pozwolić na zrealizowanie zamierzeń atakującego, ale może także wywołać zgorzknienie i frustrację, która później przerodzi się w chęć zemsty u atakowanego. Specjaliści podają jeszcze inną kategorię zachowań, a mianowicie agresję pośrednią, która czasami ma formę działań podstępnych lub chytrych, innym razem mogą one polegać na prostej dwuznaczności. Cechą charakterystyczną tego stylu jest uśmiech, przyjacielskie zachowanie maskujące wbijanie noża w plecy lub kopanie pod kimś dołków.

Przeciwdziałanie agresji

Agresji można i należy się przeciwstawiać. Należy przy tym pamiętać starą zasadę – agresja budzi agresję! Najwłaściwszym działaniem to wyciszenie agresji, a właściwie agresora (napastnika).

OCENIAJMY SYTUACJE POPRZEZ PRYZMAT WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI

Zasada ta powinna być punktem wyjścia do wszelkich działań podejmowanych w sytuacjach zagrożenia. Poznajmy swoje reakcje w różnych okolicznościach, czy w chwili zagrożenia zmieniamy się w „słup soli”, czy jesteśmy zdolni do jakiegokolwiek działania. Wiedza ta jest bardzo przydatna i może w określonej sytuacji nas uratować.

Należy pamiętać, że agresor działa w stresie w związku z tym, nie nakręcajmy spirali agresji naszym zachowaniem. Starajmy się mówić spokojnie nie wykonujmy gwałtownych ruchów. Spróbujmy (jeśli to możliwe) podjąć negocjacje, spróbujmy rozładować napięcie. Możemy również ratować się ucieczką.

W polskim prawie karnym istnieje instytucja obrony koniecznej,
z której korzystamy, gdy nasze dobro (zdrowie, życie majątek) lub osób innych jest bezpośrednio i rzeczywiście narażone na utratę. W tej sytuacji nawet jeżeli odpierając atak wyrządzimy krzywdę napastnikowi nie ponosimy za to odpowiedzialności karnej, ponieważ sąd może odstąpić od ukarania.

W przypadku wszelkich konfliktów pomocne jest działanie asertywne. Asertywność to umiejętność otwartego i bezpośredniego wyrażania swych myśli, uczuć przekonań lub pragnień, ale w sposób respektujący uczucia, poglądy i opinie drugiego człowieka. Asertywność przydatna jest przede wszystkim w sytuacjach konfliktowych, gdyż pozwala osiągnąć kompromis, bez rezygnacji z uznanych wartości. Uczy jak bez złości i agresji odmawiać. Będąc asertywnym możemy uniknąć konfliktów i sytuacji agresywnych w miejscu zamieszkania czy w pracy.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!