Radzi Krzysztof Iwaniak - ekspert MultiBanku zajmujący się zarządzaniem Centrum Oszczędzania Każda szansa na podreperowanie naszych finansów wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji, co nie jest łatwe, ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Radzi Krzysztof Iwaniak - ekspert MultiBanku zajmujący się zarządzaniem Centrum Oszczędzania

Każda szansa na podreperowanie naszych finansów wiąże się z koniecznością podejmowania decyzji, co nie jest łatwe, szczególnie dla tych, którzy z rynkiem finansowym mają małą styczność. Postaramy się Wam ułatwić to zadanie. Jak wybrać najlepszą formę oszczędzania w IKE?
By trafnie odpowiedzieć na to pytanie każdy musi wziąć pod uwagę:
* w jakim wieku jest w chwili uruchomienia IKE, tym samym jak długo będzie oszczędzać?
* jaki poziom ryzyka inwestycyjnego może zaakceptować?
* jaka jest jego wiedza dotycząca rynku finansowego? W jakich instrumentach finansowych dotychczas lokował oszczędności.
* czy poza zabezpieczeniem własnej przyszłości na emeryturze zależy mu także na ubezpieczeniu życia i zabezpieczeniu sobie środków w przypadku wypadku lub ciężkiej choroby.

Wiek
Sposób, w jaki będziemy lokować nasze pieniądze, uzależniony jest od tego, jak długo będziemy oszczędzać. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od zysków, musimy oszczędzać do osiągnięcia wieku 60 lat lub nabycia uprawnień emerytalnych i ukończenia 55 lat. Jeśli jednak urodziliśmy się przed 1 stycznia 1946 roku, musimy oszczędzać minimum 3 lata. Im dłuższy czas oszczędzania tym wybrany produkt może być obarczony większym ryzykiem krótkookresowych wahań jego wartości. Jeśli zamierzamy oszczędzać kilkadziesiąt lat to z uwagi na to kryterium możemy wybrać IKE w formie agresywnych funduszy inwestycyjnych, czy rachunku maklerskiego, czyli indywidualnych inwestycji w papiery wartościowe (akcje, obligacje). Jeśli jednak nasz horyzont to zaledwie trzy lata, wtedy powinniśmy się zastanowić nad funduszami rynku pieniężnego i papierów dłużnych lub IKE w formie rachunku bankowego.

Akceptacja ryzyka
Jeśli nie akceptujemy dużych okresowych wahań wartości ulokowanego kapitału, które mogą spowodować nerwowe reakcje (zmiana lub likwidacja IKE) to powinniśmy nasz wybór ograniczyć do instrumentów relatywnie bezpiecznych.Tym samym niezależnie od horyzontu czasowego inwestycji nale ży skoncentrować się na IKE w formie funduszu rynku pieniężnego i papierów dłużnych lub IKE w formie rachunku bankowego. Zyski nie będą w tym wypadku spektakularne, ale mamy prawie pewność, iż realna wartość naszych oszczędności zostanie zachowana. Jeśli jednak akceptujemy zwiększone ryzyko i nie będziemy podejmować emocjonalnych decyzji o zmianie lub likwidacji IKE, możemy wtedy zastanowić się nad wyborem instrumentów bardziej agresywnych, np. funduszy hybrydowych lub funduszy agresywnych, czy IKE w formie rachunku maklerskiego. Zyski mogą tu być bardzo duże, ale i straty bolesne.

Doświadczenie
Warto wziąć pod uwagę nasze doświadczenie w oszczędzaniu z wykorzystaniem danego produktu finansowego. Zanim podejmiemy decyzję należy zapoznać się ze wszystkimi rodzajami produktów i odwiedzając osobiście lub wirtualnie instytucje je oferujące. W ten sposób zapoznamy się z produktami IKE, ale także ocenimy jakość i profesjonalizm obsługi. Sprawdzimy, czy doradcy w szybki i przystępny sposób potrafią dobrać najlepsze z naszego punktu widzenia produkty, czy też okaże się, że jesteśmy zdani tylko na własne siły. Najlepiej wybrać IKE oferowane w takiej instytucji finansowej, która zaspokoi nasz "głód" wiedzy ekonomicznej oraz pozwoli zarządzać finansami zarówno w oddziałach, jak i przez Internet i telefon.

Zabezpieczyć życie
Jeśli dodatkowo zależy nam na ubezpieczeniu własnego życia, powinniśmy brać pod uwagę IKE w formie polisy ubezpieczeniowej. Pamiętajmy jednak, iż ubezpieczenie to dodatkowe koszty.Towarzystwo ubezpieczeniowe będzie pobierać z naszej wpłaty (składki ubezpieczeniowej) różnego rodzaju opłaty. Warto zapoznać się z nimi dokładnie, aby w przyszłości nie być zaskoczonym wysokością zgromadzonych oszczędności. Być może warto w takim wypadku skorzystać z samego ubezpieczenia, np. polisy na życie bez formuły IKE czy funduszu kapitał owego. Natomiast drugą część oszczędności przeznaczamy na produkt w formule IKE.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!