(© abcZdrowie)

Syndrom chodzącego trupa nie jest wymysłem hollywoodzkich scenarzystów. Co warto wiedzieć o tym rzadkim zaburzeniu psychicznym?

Jednym z najrzadziej diagnozowanych zaburzeń psychicznych jest zespół Cotarda, czyli tak zwany syndrom chodzącego trupa. Zaburzenie to pojawia się u chorych dotkniętych ciężką postacią depresji oraz u pacjentów psychotycznych. Istotą zespołu Cotarda są rozbudowane urojenia nihilistyczne – chorzy są przekonani, że ich ciało się rozpada lub że w ogóle nie istnieją. Temu nietypowemu objawowi towarzyszą także inne symptomy: urojenia kary, lęk o dużym nasileniu oraz poczucie winy.

Skąd bierze się syndrom chodzącego trupa?

Etiologia zaburzenia nie jest do końca znana, choć wiele wskazuje na rolę strukturalnych wad mózgu w rozwoju zespołu Cotarda. Naukowcy przekonują, że przyczyną syndromu chodzącego trupa mogą być także:
- uszkodzenia mózgu (zwłaszcza jego prawej półkuli), powodujące brak zdolności prawidłowej percepcji bodźców zewnętrznych i odnoszenia ich do siebie samego;
- uszkodzenia mózgu o charakterze rozlanym;
- zmiany patologiczne w płatach ciemieniowych;
- atrofia jąder podstawnych;
- zaburzenia metaboliczne;
- zatrucia metaboliczne.

Jak objawia się zespół Cotarda?

Urojenia negacyjne w przebiegu tego zaburzenia mają krańcową postać, polegającą na wyrzeczeniu się siebie samego. Chorzy zaprzeczają własnemu istnieniu i twierdzą, że nie mają ciała. Niektórzy odnoszą wrażenie, że ich narządy wewnętrzne zanikają lub nigdy ich nie posiadali – urojenie to jest o tyle niebezpieczne, że prowadzi do powstania kolejnego złudzenia, a mianowicie, że pokarm i płyny są im całkowicie zbędne do życia. Odmawiają posiłków, wychodząc z założenia, że jako osoby nieżywe nie muszą dostarczać pożywienia do organizmu. Nie przyjmują również do wiadomości swoich potrzeb fizjologicznych.

Zagrożenia związane z zespołem Cotarda

Urojenia, jakich doświadczają chorzy, mogą mieć ciężką postać oraz poważne następstwa:
- Absurdalny stosunek do jedzenia i picia może być początkiem anoreksji
- Obniżenie progu bólowego i chęć udowodnienia otoczeniu prawdziwości swoich przekonań nierzadko przyczyniają się do samookaleczeń
- Poczucie rozpadu i gnicia swojego ciała bywa źródłem silnego lęku i autoagresji. Chorzy mogą mieć tendencje samobójcze.
- Typowe dla zespołu Cotarda są także nietypowe omamy skórne, poczucie transformacji narządów wewnętrznych i nierealności własnego ciała. Objawy te mogą powodować pobudzenie psychoruchowe i urojenia na temat bycia nieśmiertelnym.
- Część chorych nie wierzy w istnienie także innych osób i całego otaczającego ich świata. Pozostali nie negują istnienia innych jednostek, ale nie czują przynależności do świata żywych.
- Dominującym uczuciem w przebiegu tego zaburzenia jest poczucie winy – chory jest przekonany, że rozkład narządów i śmierć to kara za wszystkie wcześniejsze grzechy.

Syndrom chodzącego trupa może występować jednocześnie z innym zaburzeniem, określanym mianem zespołu Capgrasa. Zaburzenie to objawia się przekonaniem, iż osoby z bliskiego otoczenia zostały skopiowane w perfekcyjny sposób lub podmienione na sobowtóry. Zespół Capgrasa jest prawdopodobnie wynikiem uszkodzenia dróg neuronalnych, łączących układ limbiczny z ośrodkiem rozpoznawania twarzy. Układ limbiczny jest bowiem odpowiedzialny za wywoływanie skojarzeń między rozpoznawanymi obiektami a stanami emocjonalnymi. Zdaniem niektórych naukowców ten stan stanowi także przyczynę syndromu chodzącego trupa.


Wsparcie redakcyjne od:


Czytaj także

    Komentarze (0)

    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

    Zaloguj się / Zarejestruj się!

    Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!