Ewa z Tarnowa: Od kiedy obowiązuje okres ochronny przed eksmisją? Kiedy nie można lokatora wyeksmitować? - Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z 21 czerwca ...

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Ewa z Tarnowa: Od kiedy obowiązuje okres ochronny przed eksmisją? Kiedy nie można lokatora wyeksmitować?


- Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z 21 czerwca 2001 r. chroni lokatorów przed eksmisją od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeżeli osobie eksmitowanej nie wskazano mieszkania, do którego ma nastąpić przekwaterowanie. Ochrona nie obejmuje przypadków, w których powodem eksmisji jest znęcanie się nad rodziną.
Ochrona z mocy ustawy polega na tym, że sąd orzekając w sprawie o eksmisję nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec:

- kobiety w ciąży,
- małoletniego, niepełnosprawnego (tj. osoby, u której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy powoduje trwałe lub okresowe utrudnienie, ograniczenie bądź uniemożliwienie samodzielnej egzystencji), ubezwłasnowolnionego oraz sprawujących nad takimi osobami opiekę, jeśli wspólnie z nimi mieszkają,

- obłożnie chorych,

- emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania pomocy społecznej,

- bezrobotnych,

- osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w uchwale o zasadach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i kryteriami wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności (np. rodziny o bardzo niskich dochodach), chyba że osoby te mogą zamieszkać w innym mieszkaniu niż dotychczas zajmowane.
Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie eksmisji do czasu udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego.

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!