Regulamin plebiscytu Urodziny Nasze Miasto

Jakub BalińskiZaktualizowano 
REGULAMIN PLEBISCYTU „URODZINY NASZEMIASTO- POZYTYWNE MIEJSCA W WARSZAWIE ”

§ 1
Postanowienia ogólne

1.Organizatorem Konkursu „URODZINY NASZEMIASTO- POZYTYWNE MIEJSCA W WARSZAWIE " zwanego dalej Konkursem jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000002408.

2.Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda osoba fizyczna, pełnoletnia. Udział uczestników małoletnich dopuszczalny jest jedynie za zgodą przedstawiciela ustawowego.
3.W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz innych firm współpracujących przy organizacji i przeprowadzeniu konkursu ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków, kuzynów i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§ 2
Główne założenia konkursu
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie naszemiasto.pl (dalej „Serwis”)
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Organizator wyłącznie za pomocą odpowiedniego formularza w Serwisie. Zgłaszający jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich pól formularza zgłoszeniowego oraz zamieszczenia co najmniej 1 zdjęcia, zwanego od tej pory materiałem konkursowym. Zgłaszający zaświadcza o prawdziwości przekazanych danych. Zgłoszenia są przyjmowane od 03.10.2013 – 21.10.2013
3. W konkursie nie będą brały udziału materiały, które w jakikolwiek sposób naruszają prawo lub dobre obyczaje. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia zawierającego taki materiał.
4. Materiał konkursowy powinien być dobrej jakości technicznej, umożliwiającej publikację na stronie Serwisu. W braku odpowiedniej jakości technicznej zdjęcia, Organizator może zaniechać jego umieszczenia na stronie Serwisu co jest równoznaczne z odmówieniem uczestnikowi udziału w Konkursie.

5. Uczestnik udziela Organizatorowi zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części, wykorzystanie przesłanych Materiałów Konkursowych na następujących polach eksploatacji: a. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet), b. wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie Materiału Konkursowego, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Polskapresse - za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity, c. obrót Materiałem Konkursowym oraz jego opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego, d. wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono Materiały Konkursowe, e. retransmisja Materiału Konkursowego- w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, g. wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych POLSKAPRESSE Sp. z o.o. oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, h. publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.
6. Poprzez zgłoszenie Materiału Konkursowego w sposób określony w niniejszym regulaminie, uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszony przez niego materiał nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia Materiału Konkursowego do Konkursu oraz udzielenia licencji zgodnie z ust. 5 powyżej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, a w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Organizatorowi zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia wszelkich roszczeń oraz do zwolnienia Organizatora z obowiązku jakichkolwiek świadczeń z tego tytułu.
7. Głosowanie trwa od godz. 9:00 dnia 22.10.2013 r. do godz. 24.00 dnia 29.10.2013 r. włącznie. Oddanie głosu następuje przy materiale uczestnika, w czasie wskazanym w zdaniu poprzednim. Laureatami konkursu będą uczestnicy, których materiał konkursowy uzyska największą liczbę głosów. W razie stwierdzonej, równej liczby głosów w laureatem zostaje ten Uczestnik którego materiał wcześniej otrzymał ostatni z głosów.
8. Organizator nagrodzi :
Jednego uczestnika , który uzyskał od internautów największą liczbę głosów w plebiscycie. Zwycięzca plebiscytu otrzyma Aparat Sony DSC 520 W.

Z pośród głosujących , którzy oddali przynajmniej jeden głos w Plebiscycie i w komentarzu na stronie WWW.naszemiasto.pl uzasadnili swój wybór Redakcja wybierze 3 najciekawsze uzasadnienia – ich autorzy wygrają MP3 SONY NWZ –B172F o wartości 150 zł brutto.

§3
1. Nagrody w konkursie:
- Aparat Fotograficzny Sony DSC 520 W o wartości 400 zł brutto.
- MP3 SONY NWZ –B172F o wartości 150 zł brutto
Zwycięzcy nagrody nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu (pieniężnego, rzeczowego). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność wygranej przez laureata Konkursu nagrody.
2. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.naszemiasto.pl do dnia 30.10.2013r.

5. Organizator oświadcza, iż nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Oznacza to, że zwycięzca otrzyma nagrodę dopiero po okazaniu dowodu wpłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od nagród (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r). Dowód wpłaty należy przesłać do siedziby Organizatora mailem na podany adres: mail: konkursy@polskapresse.pl
6. Jeżeli w terminie 21 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu nagroda nie zostanie odebrana, wówczas pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 4
Dane osobowe
1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.8533.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania nagród. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
3. Nadesłanie zgłoszenia do Konkursu oraz udział w głosowaniu oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, oraz zgodę na publikację imienia i nazwiska.
§ 6
Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane wraz z uzasadnieniem na adres Polskapresse Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, Warszawa
2.Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.

§ 7
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestnika przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.
3. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym www.naszemiasto.pl. oraz w siedzibie Organizatora Konkursu.
5. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie uczestników Konkursu oraz osób trzecich.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konkursu, jego przerwania lub zawieszenia głosowania z ważnych przyczyn niezależnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających realizację nagrody.
8. Materiały reklamowo-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
9. Wszystkie wątpliwości dotyczące Konkursu należy wyjaśniać wyłącznie w formie korespondencji pisemnej na adres Organizatora, bądź e-mail: konkursy@polskapresse.pl

polecane: FLESZ: Nowe zasady spadków i awansów w ekstraklasie i 1.lidze

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3