O turystycznej atrakcyjności tej ziemi, i to nie tylko powiatu płockiego, świadczy gęsta sieć znakownych szlaków pieszych przecinająca dolinę Wisły. Na wschodzie prowadzą na Pojezierze Gostynińskie, przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy po Włocławek i Kutno, od północnej strony wiodą przez Brudzeński Park Krajobrazowy do Sierpca.

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
Powiat płocki to kilkanaście rezerwatów przyrody - krajobrazowo–leśnych (Stara Biała, Nowy Duninów, Łąck), krajobrazowych (Brudzeń Duży), leśnych (Łąck, Nowy Duninów) oraz faunistycznych (Wyszogród, Bodzanów, Słupno, Gąbin, Mała Wieś, Słubice). Lasy są bogactwem naturalnym powiatu. Po prawej stronie Wisły znajduje się około stu dobrze zachowanych parków podworskich, obfitujących w dęby, lipy, jesiony, kasztanowce i graby. Po drugiej stronie dominują jeziora. Lewobrzeżna część powiatu zachęca do uprawiania turystyki aktywnej: pieszej, rowerowej, wodnej oraz sportów konnych. Do najlepiej zagospodarowanych akwenów wodnych należy Jezioro Lucieńskie (203 ha), otoczone przez liczne ośrodki wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz obiekty wczasowo-kolonijne, pola namiotowe, campingi i gospodarstwa agroturystyczne.

Tereny Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego obejmują malowniczą dolinę Skrwy Prawej. Na szczególną uwagę zasługują tu jary brudzeńskie, aleje lipowe i kasztanowe oraz rezerwat w Sikorzu. Spotkać tu można takie gatunki zwierząt jak: bocian czarny, łabędź niemy, bóbr czy kormoran czarny. Dużą atrakcją turystyczną jest ośrodek jeździecki w Cierszewie z kompleksem noclegowo–restauracyjnym prowadzącym zajęcia hipoterapii. Za Wisłą, w Łącku, jest Stado Ogierów założone w 1923 roku, dysponujące zespołem zabytkowych stajni i wozowni, krytej ujeżdżalni i hipodromu. Organizowane są tu wczasy w siodle, przejażdżki powozami, kuligi. Odbywają się tutaj również zawody konne rangi krajowej.


Turystów kusi Łąck, przyciąga też Nowy Duninów z zameczkiem z drugiej połowy XIX w. oraz neogotyckim pałacykiem myśliwskim. Warto zwiedzić rozproszone po całym powiecie zespoły pałacowo-dworskie, m.in. w Słubicach, Miszewie Murowanym, Leszczynie Szlacheckim, Sikorzu, Brudzeniu Dużym, Koszelewie, Soczewce, Studzieńcu i Srebrnej. Do wielu z nich prowadzą kolorowe znaki.SZLAK CZERWONY im. Bolesława Krzywoustego (odcinek południowy)

Płock PTTK – Dzierżązna (6,5 km) – jezioro Jeziorko (9,5) – jezioro Sendeń (10,5) – Jezioro Białe (16) – Gorzewo Stanica ZHP (18) – Kruk (21) – Gostynin (26,5)... Kutno (60)

Po drodze: siedziba PTTK - Odwach, most do Radziwia, "Krzywy Borek", rezerwat przyrody "Jastrząbek" (drzewostan modrzewiowo-dębowo-sosnowy), we wsi Sendeń Duży dwupniowy jałowiec o wysokości 6,5 m i obwodzie pnia 90 i 45 cm, Gorzewo ze stanicą harcerską, w Gostyninie ruiny zamku z końca XV wieku, z basztą w stanie pierwotnym, hale targowe i ratusz z połowy XIX wieku., w miejscowości Gaśno mogiła powstańców styczniowych oraz miejsce straceń z okresu II wojny światowej.
SZLAK CZERWONY im. Bolesława Krzywoustego (odcinek północny)

Płock PTTK – Biskupice (12,5 km) – Kobierniki (20) – Sikórz (23,5) – Parzeń (28,5) – Brudzeń Duży (32) – Cieślin (39)... Sierpc (65)

Po drodze: zabytkowy budynek Odwachu - siedziba PTTK, wzgórze Tumskie, dąb szypułkowy - pomnik przyrody, amfiteatr, "Małachowianka" - najstarsza szkoła średnia w Polsce, kościół farnego św. Bartłomieja, zespół spichlerzy z XVIII-XIX w. ze zbiorami sztuki ludowej, kściół i klasztor Mariawitów (Płock), otulina Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego z ciekawym drzewostanem w postaci dębów, lip i sosen, Rokicie (poza szlakiem) z romańsko-gotyckim kościółkiem z XIII w. oraz dworkiem klasycystycznym z XIX w., Siecień z zabytkowym kościołem późnorenesansowym i obrazem Matki Boskiej Siecieńskiej z XV wieku, dworek klasycystyczny z XIX wieku wraz z parkiem w Sikorzu, rezerwat "Sikórz", grodzisko wczesnorenesansowe za wsią Parzeń, dwór klasycystyczny z przełomu XIX i XX wieku z zabytkowym parkiem w Brudzeniu Dużym, wieś Bądkowo Kościelne z późnobarokowym kościołem, wieś Cieślin z zabytkowym parkiem podworskim i wspaniałymi lipami, jesionami i świerkami, w Żurawinie kościółek w stylu neogotyckim, w Sierpcu Muzeum Regionalne ze zbiorami sztuki ludowej, dwa kościoły - późnogotycki benedyktyński i kościół filialny z XVI w. oraz dworek "Kasztelanka" z końca XVIII w.
SZLAK NIEBIESKI - Szlak Nadwiślański im. Władysława Broniewskiego (odcinek południowy)

Płock PTTK – Soczewka (12,5 km) – Krzywy Kołek (16)- Lucień (24,5) - Gostynin (32)

Po drodze: Płocki Odwach - siedziba PTTK, wieś Soczewka z kościołem neogotyckim i cmentarzem z kwaterą liczącą 129 mogił żołnierzy poległych w obronie linii Wisły w 1939 r., w Lucieniu pałac w zabytkowym parku z XIX w., most na rzece Osetnica.

SZLAK NIEBIESKI - Szlak Nadwiślański im. Władysława Broniewskiego (odcinek wschodni)

Płock PTTK – Borowiczki (7,5 km) – Wykowo (14)- Białobrzegi (19,5) - Kępa Polska (28,5) - Zakrzewo (31,5) - Podgórze (35,5) - Wyszogród (49)

Po drodze: pomnik Władysława Broniewskiego, kościół i klasztor Dominikanów, zoo (Płock), wieś letniskowa Wykowo, pod Białobrzegami sztuczne jezioro zwane Starorzeczem Białobrzeskim, dąb szypułkowy "Chrobry" (35 m) w Białobrzegach, pod Miszewem Murowanym cmentarzysko grobów kloszowych i skrzynkowych, zabytkowy kościół z XV w., zespół dworski z lat dwudziestych XX w., spichlerz z XIX w., Kępa Polska z kościołem filialnym z 1785 r. i cennym obrazem Matki Boskiej Kępskiej (za kościołem znany z komunikatów radiowych punkt pomiarowy stanów wody Wisły), w Zakrzewie kościół drewniany z XVII w. i cmentarz z mogiłą harcerzy rozstrzelanych we wrześniu 1939 r., we wsi Podgórze drewniany dworek z XX w. ze starym parkiem, brzeg Wisły z wczesnośredniowiecznym grodziskiem na skarpie - "Górą Zamkową", klasztor i murowano-drewniany gotycki kościół w Wyszogrodzie.
SZLAK CZARNY im. Andrzeja Małkowskiego

Płock PTTK – Ciechomice (6,5 km) - Grabina (8,5) – Jezioro Ciechomickie (9,5) - Matyldów (13,5) - Zdwórz (17) - Koszelew (22) - Gąbin (25)

Po drodze: kościół pod wezwaniem św. Benedykta w Radziwiu (Płock), dwór z pierwszej połowy XIX stulecia w Ciechomicach, wysoki drzewostan ze świerkami, modrzewiami, brzozami i dębami, wieś Koszelew - zespół dworski z pierwszej połowy XIX w. z zabytkowym parkiem (grab o obwodzie 440 cm).
SZLAK ZIELONY im. św. Huberta

Płock Borowiczki/Cukrownia – Cekanowo Las (2,5 km) – Słupno (5,5) – Szeligi (9,5) – Borowice (13,5) – Miszewo Murowane (16) – Białobrzegi (18)

Po drodze: wiata turystyczna i kapliczka św. Huberta w Cekanowie, drewniany kościół z 1753 r. w Słupnie, w Szeligach - grodzisko na lewym brzegu malowniczej doliny strugi Słupianki, zwane Zamkową Górą, murowany dwór z przełomu XIX i XX wieku oraz park w Borowicach, gotycki kościół (1441-1444) i zespół dworski z drugiej połowy XIX w. oraz park geometryczno-krajobrazowy z 1750 r. w Miszewie Murowanym.
SZLAK ŻÓŁTY - Szlak Główny Kotliny Płockiej

Dobrzyków - Jezioro Ciechomickie (5,5 km) - Jezioro Górskie (8,5) - Grabina PKS (10) -Łąck PKP (15,5) - jezioro Sendeń (18) - Krzywy Kołek (24,5) - Trzcianno (29,5) - Nowy Duninów (32,5)... Włocławek (71,5)

Po drodze: drewniany kościół z pierwszej połowy XV wieku w Dobrzykowie, przy kościele dwa okazałe jesiony - pomniki przyrody, dęby - pomniki przyrody przy trasie Płock - Grabina, rezerwat sosnowy "Łąck", rezerwatem przyrody "Jastrząbek", rezerwat przyrody "Kresy" z torfowiskami i wsią Trzcianno, zespół pałacowo-parkowy z XIX w., pałacyk myśliwski oraz neogotycki zameczek w Nowym Duninowie.
SZLAK ZIELONY - im. Króla Kazimierza Wielkiego

Gąbin PKS - Koszelówka (5 km) - Matyldów (9) - Jezioro Łąckie Duże (13) - Łąck PKS (16) - Janów (20,5) - Gorzewo Stanica ZHP (22) - Lucień (27,5) - Miałkówek (31,5) - Jezioro Lucieńskie, skraj zachodni (33) - Cieślikowo (36) - Jezioro Skrzyneckie (40)... Włocławek (71,5)

Po drodze: ratusz i pomnik ku czci mieszkańców rozstrzelanych przez hitlerowców w 1941 r. w Gąbinie, Koszelówka - ośrodki wypoczynkowe nad jeziorem Zdworskim, pomnikowy buk nad brzegiem Jeziora Łąckiego Małego, pięć dębów - pomników przyrody nad Jeziorem Łąckim Dużym, Łąck - zabytkowy park z XIX w., pałac eklektyczny, była letnia rezydencja Marszałka Rydza Śmigłego, w czasie okupacji kwatera gen. Andersa, Stado Ogierów - obiekt udostępniony do zwiedzania, stanica harcerska w Gorzewie, obrzeża rezerwatu "Komory", dąb szypułkowy "Jan" (ponad 20 m) nad jeziorem Lucień, rezerwat przyrody "Lubaty",
SZLAK ZIELONY - Leśna Pętla

Gostynin Pl. Wolności - jezioro Bartoszewo (1 km) - Osada Góry (4) - Brzozówka (4,5) - Zalesie szpital (9) - jezioro Gaśno (12,5) - Gostynin PKP (15,5)

Po drodze: sztuczny zbiornik wodny (młyn) w Brzozówce, za mostem na Skrwie rezerwat przyrody, mogiła - miejsce straceń mieszkańców Gostynina w 1945 r., przy bramie szpitala w Zalesiu płyta upamiętniająca śmierć pracowników szpitala, rozstrzelanych w 1943 r., na skraju lasu obelisk upamiętniający setną rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego.
SZLAK ŻÓŁTY - Szlak Rynnowych Jezior Polodowcowych

Gostynin PKP — jezioro Kocioł (1 km) — Jezioro Czarne (2,5) — Ziejka (4,5)— Jezioro Przytomne (8,5) — Czarne (14) — Jezioro Skrzyneckie (15,5)

Po drodze: zamek w Gostyninie, mogiła 85 żołnierzy Armii "Pomorze" i „Poznań", poległych we wrześniu 1939 r. oraz 101 osób cywilnych, zamordowanych w okolicach Gosty­nina w latach okupacji, w sąsiedztwie Jeziora Czarnego grodzisko zwane Łysą Górą, datowane na XIII-XIV wiek, starodrzew między wsią Czarne a Jeziorem Skrzyneckim.

SZLAK CZARNY - im. Aleksandry Macieszy

Nowy Duninów – Środoń (4,5 km) – Duninów Duży (7,5) – Jezioro Lucieńskie (9,5) - Smolarnia (15,5) - Krzywie (17,5)

Po drodze: zespół pałacowo-parkowy z XIX w., pałacyk myśliwski oraz neogotycki zameczek w Nowym Duninowie (początek szlaku w Nowym Duninowie przy przystanku PKS – Włocławek), Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, przysiółek Brzezinna Góra, osada leśna Kobyle Błoto, rezerwat przyrody "Lucień".

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!