Mniej niż 1000 zł zasiłku © Pixabay.com
[5/8]

Mniej niż 1000 zł zasiłku

Zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze 90 dni jego pobierania wynosi 831,10 zł, następnie zaś 652,60 zł, aż do wygaśnięcia prawa do jego pobierania. A kto może go otrzymać?