Wybierz region

Wybierz miasto

  KURS NA UPRAWNIENIA ZAWODOWE AFRO DANCE i DANCEHALL w Warszawie

  Afrykańska Szkoła Ruchu i Tańca
  Warszawa, ul. Dzika/4, +48 53 348 88 58

  14:00 Od 8.11.2014 do 14.12.2014

  • Brak informacji o cenie

  chcesz profesjonalnie zajmować się tańcem afrykańskim, potrzebujesz szkolenia zawodowego w specjalizacji taniec dancehall? ten kurs jest dla ciebie! KURS NA UPRAWNIENIA ZAWODOWE instruktora sportu, specjalność: taniec AFRO DANCE i DANCEHALL w WarszawiePolska Akademia Sportu we współpracy z Fundacją African RootsKurs weekendowy (6 tygodni) od 23 sierpnia do 28 wrzesnia 2014Zaliczenie kursu i zdanie egzaminu końcowego skutkuje otrzymaniem:Zawodowych kwalifikacji Instruktora sportu ze specjalnością Taniec afrykański (afro dance), tańce afro-karaibskie, dancehallLegitymacji Instruktorskiej wydanej na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Certyfikatu Instruktorskiego w języku angielskim z wpisanym programem kursu, uznawanego w krajach Unii Europejskiej, potwierdzającego odbycie kursu i uzyskanie zawodowych kwalifikacji jako instruktora tańca w swojej specjalności. Cena 1950 zł całość 1600 zł (bez części ogólnej teorii) + 100 zl za wydanie certyfikatuZaliczka 200 zł do 20 czerwca 2014 Fundacja African Roots 75 1140 2017 0000 4002 1302 7468zgłoszenia: fundacjaafricanroots@gmail.comORGANIZATORZY: •Polska Akademia Sportu - prowadzi kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu oraz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537) •Fundacja African Roots Powstała na początku 2013 roku w celu promocji tańców afrykańskich w Polsce. Działa przy szkole tańca Uanga, która powstała w 2010 roku. Organizuje festival Afro Revolution i inne taneczny eventy, na które zaprasza z odległych miejsc wykwalifikowanych pedagogów, choreografów ze świata tańca afrykańskiego. Do tej pory współpracowała z takimi mistrzami jak Mohamed Gaspard Conde, Mohamed Kouyate, Aboubaca Sylla, Diaka Camara, Aminata Toure z Gwinei, Sello Modiga, Pele Gae (Real Action Pantsula) z RPA, Slleyk da Bahia z Brazylii i wielu innych1. Uprawnienia kursu instruktora tańca Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora sportu w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe ZGODNE Z USTAWĄ O SPORCIE oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje zaświadczenie o uzyskaniu kwalifikacji zawodowych instruktora oraz CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczęcią, umożliwiającym podjęcie legalnej pracy we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Kurs instruktora tańca przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w związkach sportowych, klubach sportowych, rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia. Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora! Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym. 2. Struktura kursu instruktora tańca (175 h) • Część ogólna kursu instruktora (teoria) – 100 godzin zajęć (będzie prowadzone w formie wykładów oraz e-learningu) - z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy sportu i rekreacji ruchowej innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przystępującemu do egzaminu w ramach wniesionej opłaty za kurs przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej . Login i hasło podane będą po wpłaceniu I raty dając w ten sposób możliwość wcześniejszego przygotowania się do egzaminu. Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą stawić się na danych zajęciach, mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej. • Część specjalistyczna (ćwiczenia) 60 h zajęć – Część ta przeprowadzona będzie w formie wykładów i zajęć praktycznych i zakończy się egzaminem specjalistycznym. W ramach egzaminu wymagana będzie znajomość materiału przekazanego w trakcie kursu (przede wszystkim dotycząca wybranej specjalności). W trakcie egzaminu trzeba będzie zaprezentować umiejętność prowadzenia zajęć dla wyznaczonej przez komisję grupy uczestników. W ramach wniesionej opłaty za kurs przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym przez organizatora terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach. • Praktyki instruktorskie 15 h – będzie można je odbywać w szkole tańca Uanga 3. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora tańca Terminy i miejsce: - Wszystkie zajęcia będą się odbywały w salach wykładowych i ćwiczeniowych w siedzibie szkoły tańca Uanga ul. Dzika 4 Warszawa w godzinach 14.00 - 19.00 (kurs weekendowe). Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach, mają obowiązek uzupełnić wiadomości we własnym zakresie. Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie blended learningu: część wykładów będzie w tradycyjnej formie wykładów z prowadzącym a część w formie samokształcenia z materiałów ze strony internetowej. Login i hasło do materiałów można uzyskać przed kursem po uiszczeniu wpłaty I raty.Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą uczestniczyć w danych zajęciach z części ogólnej, mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej. 4. Uczestnicy kursu instruktora tańca Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające: 1. co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe) 2. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków 3. brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim 4. dobrą sprawność fizyczną 5. znajomość, doświadczenie i dobre umiejętności min 1 stylu tańca spośród: Jazz, Hip hop, afro dance, dancehall, tańce karaibskie, salsa 5. Planowana kadra kursu instruktora tańca Mohamed Gaspard Conde (Gwinea) – afro tradycyjne taniec, wykłady + lekce rytmiki 70 % kursu Alassane Wat – afro jazz i hip-hop Raynel Fernandez Ballester - afro kubańskie i salsa Ula Afro Fryc – dancehall Anna Zakrzewska – afro modern (coupe decale, azonto, kuduro, ndombolo – jak rozpoznawać style)Więcej informacji 533 488 858, fundacjaafricanroots@gmail.com

  Imprezy i Wydarzenia pochodzą z bazy danych Coigdzie.pl Sp. z o.o.

  Zgłoś wydarzenie do moderacji

  Ilość znaków do wykorzystania: 140

  Komentarze (0)

  Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w Polityce Prywatności. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

  Zaloguj się / Zarejestruj się!

  Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!

  Miłość? Przyjaźń? Jaka przygoda czeka na ciebie w sanatorium? QUIZ