„Kreatywne Mazowsze” dla innowacyjnego województwa mazowieckiego

2014-11-04 11:05:46

Czy możliwe jest, by województwo mazowieckie w roku 2020 znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy? Inicjatywa „Kreatywne Mazowsze” stawia sobie właśnie taki ambitny cel, a środkami do jego osiągnięcia ma być współpraca między środowiskami naukowymi, władzami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem. Po raz pierwszy założenia nowej inicjatywy zostaną zaprezentowane podczas V Forum Rozwoju Mazowsza w (4-5 listopada 2014 r.), które odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Warsztaty prowadzone przez „Kreatywne Mazowsze”, które jest partnerem V Forum Rozwoju Mazowsza, zostały przygotowane w wyniki dialogu, jaki od kilku lat jest prowadzony między przedstawicielami biznesu, nauki i samorządami m.in. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Podczas Forum kluczowym wydarzeniem będzie podpisanie Manifestu Programowego, do którego zostały zaproszone środowiska akademickie, samorządowe oraz partnerzy i podmioty wspierające inicjatywę. Podpisanie Manifestu będzie pierwszym elementem budowania porozumienia na rzecz idei Kreatywnego Mazowsza, tworzenia wspólnej strategii na rzecz promowania kreatywności i innowacji w najbliższych latach oraz wypracowaniu skutecznych rozwiązań – tak, aby inicjatywa przyczyniła się również do realnych sukcesów poszczególnych środowisk.
W ramach warsztatów będą prowadzone m.in. dyskusje na temat efektywnego połączenia infrastruktury i usług dla rozwoju i transferu technologii, innowacyjnego podejścia w zarządzaniu R&D (w pracach badawczo-rozwojowych), współdziałania korporacji i start-up’ów, roli designu w nowoczesnej gospodarce czy eko-rozwiązań w procesach inwestycyjnych.
Dzięki współpracy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych idea Kreatywnego Mazowsza ma szansę zaistnieć w świadomości przedstawicieli nauki, władz lokalnych i biznesu oraz być katalizatorem wspólnych działań pomiędzy poszczególnymi podmiotami zaangażowanymi w realizację innowacyjnych projektów. Oprócz współpracy opartej na wymianie wiedzy i doświadczeń, istotną kwestią, która powinna zdecydować o powodzeniu przedsięwzięcia, będzie budowa synergii projektów umożliwiająca pozyskanie finansowania. Brak koordynacji w tym obszarze jest często barierą nie do pokonania dla wielu innowacyjnych projektów.
Ranking badań i innowacji opracowywany cyklicznie przez Komisję Europejską na temat poszczególnych krajów i regionów w ramach UE od lat nie ulega większym zmianom. W edycji z 2014 r. na czele znajduje się Szwecja - dalej Dania, Niemcy i Finlandia. Te cztery kraje inwestują najwięcej środków w badania naukowe i innowacje. Państwa, które w ostatnim czasie zanotowały znaczący postęp to Portugalia, Estonia i Łotwa. Oprócz oceny poszczególnych gospodarek, Komisja Europejska bada sytuację w 190 regionach UE. Badania opierają się na 25 wskaźnikach podzielonych na trzy podstawowe kategorie: warunki podstawowe, działalność przedsiębiorstw i wyniki ilustrujące, w jaki sposób innowacyjność przekłada się na korzyści dla gospodarki. Województwo mazowieckie, by wedrzeć się do grona najbardziej innowacyjnych regionów, ma więc do pokonania daleką drogę. Inicjatorzy „Kreatywnego Mazowsza” stawiają jednak sobie ambitny cel: „Chcemy, by w 2020 r., Mazowsze znalazło się wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy” – napisano w Manifeście Programowym inicjatywy obok deklaracji „dołożenia wszelkich wysiłków, by innowacyjność stała się rzeczywistą, wiodącą cechą Mazowsza, pozwalającą konkurować z najbardziej innowacyjnymi regionami Europy”.
Działalność „Kreatywnego Mazowsza” będzie się opierała na efektywnym połączeniu infrastruktury i usług dla rozwoju innowacji, transferu technologii i inwestycyjnego podejścia w zarządzaniu R&D, czyli na elementach, które powinny gwarantować sukces ekonomiczny poszczególnych przedsięwzięć. Działania te będą uzupełniane o komercyjne wzornictwo i design thinking, czy zrównoważony rozwój w oparciu o eko-innowacje i innowacje społeczne, rozumiane jako wsparcie inicjatyw społecznych opartych na osiągnięciach nauki i techniki. Tematy te będą oczywiście poruszane podczas warsztatów „Kreatywne Mazowsze” w ramach V Forum Rozwoju Mazowsza, które zakończy się 5 listopada.
Założeniem corocznych edycji Forum jest zgromadzenie w jednym miejscu przedstawicieli z różnych sektorów gospodarki, branż i administracji samorządowej. Wystawcami są przedsiębiorcy, założyciele start-upów, przedstawiciele gmin, powiatów, miast, uczelni wyższych, jednostek naukowych, instytucji z otoczenia biznesu, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.
W tegorocznej edycji udział weźmie 80 wystawców. To przełomowe wydarzenie odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie oprócz części wystawienniczej organizator - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - zaplanował tematyczne wystąpienia, które w tym roku, po raz pierwszy, odbędą się aż na dwóch scenach. Jednym z partnerów Forum jest debiutujące w tej roli „Kreatywne Mazowsze”.

Jesteś na profilu biuro_prasowe - stronie mieszkańca miasta Warszawa. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj