„Kreatywne Mazowsze” zaprezentowało swój program podczas zarządu woj. mazowieckiego

2015-01-26 14:31:39

Celem inicjatywy „Kreatywne Mazowsze”, jest awans województwa mazowieckiego w roku 2020 wśród 50 najbardziej innowacyjnych regionów Europy. Podczas spotkania zaprezentowano najlepsze, wzorcowe regiony, gdzie zaledwie w kilka lat udało się znacząco podnieść poziom innowacyjności, co miało bezpośrednie przełożenie na ocenę poszczególnych regionów, ale również doprowadziło do znaczącego wzrostu PKB i dochodów poszczególnych samorządów. Inicjatywę podczas prezentacji na zarządzie województwa reprezentowali: Prorektor Politechniki Warszawskiej ds. Rozwoju - prof. dr hab. Stanisław Wincenciak, Prof. dr hab. Stanisław Łobejko ze Szkoły Głównej Handlowej, koordynator prac rady programowej Kreatywnego Mazowsza, przedstawiciele Politechniki Warszawskiej: Marcin Postawka - Kierownik biura Rozwoju i Projektów Strategicznych PW oraz Krzysztof Wieczorek pełnomocnik Rektora ds. inżynierii finansowania projektów, oraz Łukasz Madej, jestem Prezesem Zarządu ProDevelopment.
„Kreatywne Mazowsze” jest pierwszą taką inicjatywą, która może na trwale zmienić ocenę innowacyjności w regionie mazowieckim, gdyż nastawiona jest na kreowanie konkretnych, skutecznych rozwiązań i realną współpracę między nauką biznesem i samorządem. Podczas spotkania zostały zaprezentowane dotychczasowe wyniki badań nad innowacyjnością w poszczególnych regionach UE, ocena sytuacji pod tym kątem na Mazowszu, oraz konkretne propozycje i programy takie jak min. budowa powiązań między samorządem biznesem i uczelniami w tym na poziomie współpracy międzynarodowej w ramach realizacji projektu AIICE, którego celem ma być wzmocnienie procesów innowacji w działaniach na rzecz przedsiębiorców. Cel ten byłby realizowany poprzez tworzenie i rozwój nowoczesnych „obszarów innowacji”. W ramach programu dla Europy Środkowej i Wschodniej Partnerzy będą wymieniać wiedzę, doświadczenie i know-how dot. regionalnych rozwiązań m.in. w tworzeniu „smart city”, rozwoju instytucji otoczenia biznesu oraz budowie rzeczywistych powiązań między biznesem, nauką, administracją a społecznością lokalną.
-„Chcemy by była to wspólna inicjatywa zarówno uczelni, biznesu, jak i środowiska samorządowego” – powiedział o projekcie AIICE Łukasz Madej, Prezes ProDevelopment. –„Tylko takie podejście gwarantuje skuteczność i maksymalne wykorzystanie potencjału Mazowsza” – dodaje przedstawiciel „Kreatywnego Mazowsza”. Podczas spotkania zaprezentowano również harmonogram prac dotyczących poszczególnych projektów, które mają być tworzone przez instytucje otoczenia biznesu, uczelnie i współgrać z projektami komercyjnymi w obszaru R&D.
– „Jak pokazują doświadczenia wysoko rozwiniętych regionów potrzebne jest nowe podejście do innowacyjności w regionie oparte na tzw. potrójnej helisie (Triple Helix Method), polegającej na bezpośredniej i aktywnej współpracy trzech elementów: sfery nauki, biznesu oraz samorządu” – mówił podczas spotkania Prof. dr hab. Stanisław Łobejko ze Szkoły Głównej Handlowej.
Efektem spotkania była deklaracja Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego dotycząca wsparcia inicjatywy i poszczególnych projektów.
W tegorocznej edycji udział wzięło 80 wystawców. Impreza odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie i oprócz części wystawienniczej organizator - Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, zaplanował tematyczne wystąpienia, które w tym roku po raz pierwszy odbyły się aż na dwóch scenach. Jednym z partnerów forum było debiutujące w tej roli „Kreatywne Mazowsze”.
„Kreatywne Mazowsze” zainaugurowało swoją działalność w ramach V Forum Rozwoju Mazowsza, które odbyło się na początku listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym. Cele „Kreatywnego Mazowsza” wymienione w Manifeście Programowym, który został podpisany podczas V Forum to „podjęcie działań na rzecz wypracowania skutecznego modelu współpracy między nauką, biznesem oraz instytucjami państwowymi, budowa wzajemnej synergii inicjatyw i projektów umożliwiającej efektywne pozyskiwanie finansowania, czy wypracowania narzędzi do realnego wpierania działań na rzecz polityki zrównoważonego rozwoju i świadomości ekologicznej.

Jesteś na profilu biuro_prasowe - stronie mieszkańca miasta Warszawa. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj