Backup to nie wszystko

Akcja specjalna Nowoczesna Firma
Dane są największą wartością przedsiębiorstwa, dlatego muszą być należycie chronione. Ale sam backup to nie wszystko – ważne jest również to czy szybko i łatwo można przywrócić dane po ataku sieciowym czy awarii. Wiele firm spośród MSP nie inwestuje w odpowiednie rozwiązania z powodów wysokich kosztów licencji i wdrożenia lub z braku świadomości istnienia właściwych narzędzi. Z Synology NAS i bez licencyjną funkcją Active Backup tworzenie kopii zapasowych, zabezpieczanie danych i ich odzyskiwanie jest łatwe a zarazem tanie.

Problemy w obszarze odpowiedniego zabezpieczenia danych przed ich utratą to ciągle bardzo częsta bolączka małych i średnich przedsiębiorstw. Najważniejsze jest tworzenie kopii zapasowych, które zabezpieczają dane przed ich utraceniem czy to w wyniku awarii sprzętu, kasowania przez pracowników, czy kradzieży. Z badania „Zabezpieczenia danych przed utratą”, przeprowadzonego przez redakcję PC Word w partnerstwie z Synology wynika (1), że problemy wynikają ciągle z braku pełnej świadomości potrzeby ochrony danych. Inne również istotne przyczyny to wysokie koszty wdrożenia i trudności w zarządzaniu backupem.
W ostatnim czasie w związku z pandemią kwestie bezpieczeństwa biura domowego zyskują dodatkowy wymiar. Ponadto wiele firm nawet posiadając już odpowiednie zabezpieczenia modernizuje swoją wewnętrzną infrastrukturę, np. tworząc mobilne miejsca pracy, aby zapewnić ciągłość i stabilność pracy pomimo pandemii.

Backup w liczbach

Wśród informatyków znane jest powiedzenie, że „ludzie dzielą się na tych, którzy robią kopie zapasowe i tych, którzy będą je robili”. Jak nietrudno się domyślić, konkluzję tej sentencji można spuentować znanym przysłowiem, że mądry Polak po szkodzie. Potwierdzają to dane ze wspomnianego badania, według których w ostatnich trzech latach aż 35 proc. małych przedsiębiorstw doświadczyło utraty najważniejszych danych. Tu warto zaznaczyć, że 33 proc. z nich straciło dane raz, zaś jedynie 2 proc. więcej niż raz. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku firm większych – o ile dane straciło „zaledwie” 19 proc. to aż 6 proc. wielokrotnie, co oznacza, że mniejsze firmy szybciej wdrażają działania naprawcze.

Najczęstszą przyczyną utraty danych (również w ciągu ostatnich 3 lat) u ankietowanych firm była awaria sprzętu i oprogramowania – aż 65 proc. W 38 przypadkach na 100 dane zostały utracone za sprawą złośliwego oprogramowania lub ataku sieciowego. Równie istotnym problemem było celowe działanie pracownika – 23 proc. Jak widać, w przypadku pierwszym i trzecim najtańszym i efektywnym sposobem odzyskania danych byłoby tworzenie kopii zapasowych. Warto też zwrócić uwagę, że w czterech firmach dane zostały bezpowrotnie utracone, gdyż nie było możliwości przywrócenia danych mimo posiadania kopii. W tych przypadkach antidotum jest regularne przeprowadzanie testów przywracania danych z kopii.

Jakie zabezpieczenia wybrać?

W opinii respondentów, spośród funkcji oprogramowania backupu najważniejsze jest to, by było ono proste pod względem wdrożenia i obsługi. Co zdaniem przedsiębiorców jest największym problemem w obszarze backupu danych? Wysokie koszty licencji i wdrożenia oraz brak wykwalifikowanej kadry do obsługi zainstalowanych systemów.

Synology wychodzi naprzeciw bolączkom i oczekiwaniom firm w zakresie backupu. Z aplikacjami z pakietu Active Backup Suite nie trzeba przejmować się opłatami licencyjnymi. To nowoczesne oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych. Jest ono dostępne bezpłatnie dla serwerów poczynając od serii Plus. Umożliwia tworzenie kopii zapasowych komputerów, maszyn wirtualnych VMware, Hyper-V, serwerów plików oraz usług chmurowych Microsoft 365 i G Suite, bez dodatkowych kosztów za licencje na oprogramowanie. Synology wie, że współczesne organizacje potrzebują czegoś więcej niż tylko kopii zapasowych. Równie ważne jest obniżenie czasu przywracania w przypadku ataku typu ransomware, awarii lub uszkodzenia dysku twardego. Dysponując rozwiązaniem Synology NAS użytkownicy mają do dyspozycji cały szereg darmowych aplikacji pozwalających na udostępnianie plików w chmurze, udostępnianie zdjęć w albumie online, program antywirusowy, a nawet konfigurowanie środowiska VPN coraz bardziej pożądanego w przypadku pracy zdalnej.

Backup w nowoczesnej firmie

Z przedstawionych danych wynika jednoznacznie, że wybór odpowiedniego rozwiązania dla zabezpieczenia danych w firmie jest nie do przecenienia. Wiedzą o tym wszyscy, którzy kiedykolwiek doświadczyli problemów związanych z utraceniem danych. Kwestia ich bezpieczeństwa jest tym bardziej ważna, że w dobie transformacji cyfrowych danych jest coraz więcej.

Nowoczesna firma powinna być świadoma nie tylko tego, jak ważne jest wdrożenie właściwego rozwiązania, ale też tego, że nie musi być ono kosztowne i skomplikowane w obsłudze.


(1) W badaniu wzięło udział 100 firm w tym 48 zatrudniających do 50 pracowników oraz 52 z zatrudnieniem w przedziale 51 – 250. Firmy z różnych sektorów: handel i dystrybucja dóbr szybkozbywalnych (21), przemysł i produkcja (16), administracja publiczna i służby mundurowe (10), edukacja (9), budownictwo i nieruchomości (8), media i reklama (7), transport i logistyka (7).

 

Materiał oryginalny: Backup to nie wszystko - Strefa Biznesu

Dodaj ogłoszenie