Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Budowa dróg i obwodnic na Mazowszu. GDDKiA podsumowuje dotychczasowe prace. Trasa S7 z Warszawy do Grójca otwarta jeszcze w tym roku

Michał Mieszko Skorupka
Michał Mieszko Skorupka
Budowa dróg na Mazowszu
Budowa dróg na Mazowszu GDDKiA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała najnowsze informacje dotyczące prac polegających na realizacji dróg na terenie województwa mazowieckiego. Z komunikatu wynika, że roboty na kilku odcinkach są już na bardzo zaawansowanych etapie. Jeszcze w tym roku ma być przejezdna m.in. trasa S7 z Warszawy do Grójca. Szczegóły poniżej.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podsumowała dotychczasowe prace polegające na realizacji dróg ekspresowych i obwodnic na Mazowszu. W najnowszym komunikacie czytamy, że w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych oraz Rządowego Programu 100 obwodnic zawartych jest aktualnie 20 kontraktów.

Plan jest taki, by do końca 2025 r. wybudować ok. 100 km autostrad, 106 km dróg ekspresowych i 45 km obwodnic na Mazowszu. Inwestycje są realizowane w systemie Projektuj i buduj. Zadaniem wykonawców jest przygotowanie projektów budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie wybudowanie drogi. Na odcinkach o łącznej długości ok. 103 km prowadzone są roboty w terenie, a dla pozostałych ok. 150 km trwa projektowanie lub też oczekujemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - poinformowała Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Budowa dróg na Mazowszu

Budowa dróg i obwodnic na Mazowszu. GDDKiA podsumowuje dotyc...

Prace na S7. Odcinek Warszawa - Grójec

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała, że prace na ponad 29 kilometrach trasy S7 Warszawa - Grójec, podzielono na trzy zadania. Przypomniała, że jedno z nich zostało już zakończone i kierowcy mogą korzystać z odcinka od Tarczyna do początku obwodnicy Grójca.

Na odcinku od węzła Warszawa Lotnisko do węzła Lesznowola zaawansowanie robót przekroczyło już 91 procent. Na trasie głównej wykonywana jest obecnie nawierzchnia betonowa, humusowanie i roboty brukarskie. Montowane są tam także bariery energochłonne. Na obiektach układana jest nawierzchnia na kapach chodnikowych oraz realizowane są prace brukarskie. Ponadto wykonywana jest tam kanalizacja deszczowa i sanitarna, elektroenergetyka i oświetlenie. Budowane są też ekrany akustyczne. Trwają również prace związane z budową obwodu drogowego. Zakończenie robót zaplanowano na październik 2022 roku.

Jeśli chodzi o sąsiedni, blisko 15-kilometrowy odcinek, to prace również idą zgodnie z planem. Rzeczniczka GDDKiA poinformowała, że na trasie głównej realizowane są nasypy, skarpowanie i wzmacniane jest podłoże. Prowadzone są tam także roboty związane z budową obiektów (skrzydła, pale, przyczółki). W ramach prowadzenia robót branżowych budowana jest tam kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowywane są sieci gazowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Zgodnie z zapisami umowy w październiku 2022 r. wykonawca ma zapewnić przejezdność ciągu głównego - podaje GDDKiA.

Budowa dróg na MazowszuGDDKiA

Trasa S7. Prace na odcinku Napierki - Płońsk

Podobnie, jak w przypadku odcinka Warszawa - Grójec, tutaj prace również podzielono na trzy zadania. Pierwszym z nich jest odcinek Napierki - Mława.

W związku ze znaczącą poprawą pogody w pierwszej połowie marca br. wykonawca zwiększał systematycznie zaangażowanie w robotach, co pozwoliło na sprawne wejście w sezon budowalny. W okresie zimowym wykonawca realizował zakresy robót na jakie pozwalały warunki atmosferyczne, skupiając się głównie na obszarze obu MOP-ów, wygrodzeniach drogi, układaniu kanału technologicznego i odnawianiu oznakowania poziomego. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 76 proc. - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na kolejnym odcinku, czyli Mława - Strzegowo, prace również nabrały wysokiego tempa. Jak informuje rzeczniczka GDDKiA, z uwagi na puszczenie ruchu po jezdniach trasy głównej w okresie zimowym wykonawca skupił się głównie na rozbiórce starego i budowie w jego miejsce nowego wiaduktu drogowego nad koleją w ciągu DK7. Ruch w tym miejscu odbywa się po obiekcie tymczasowym. Ponadto, w tym okresie wykonawca odnawiał oznakowanie poziome na jezdniach trasy głównej oraz realizował roboty wykończeniowe w zakresie, na jaki pozwalały warunki atmosferyczne. Zaawansowanie rzeczowe wynosi w tym przypadku ok. 90 proc.

Jeśli chodzi o ostatnie zadanie, a więc o odcinki Strzegowo-Pieńki i Pieńki-Płońsk, w przerwie zimowej wykonywano tam montaż wypełnień ekranów akustycznych. Budowany był tam również kanał technologiczny i oświetlenie drogowe. Ponadto, prowadzono tam prace na Obwodzie Utrzymania Drogi związane z ociepleniem magazynu soli, budową wagi, montażem ogrodzenia. Na wspomnianych odcinkach realizowano również prace wykończeniowe na budynkach MOP.

Na pierwszym odcinku zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 92 proc., a na drugim ok. 90 proc. - informuje GDDKiA w komunikacie.

Prace na trasie S17. Warszawa Wschód (Zakręt) - Lubelska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że w budowie jest trzypoziomowy węzeł u zbiegu DK2 i DK17 w Zakręcie. Łączna długość realizowanego odcinka wynosi 2,5 km.

Węzeł Warszawa Wschód będzie umożliwiał relacje we wszystkich kierunkach. Na północ, w kierunku Marek (WOW), kierowcy będą mieli do dyspozycji odcinek drogi ekspresowej przebiegającej na poziomie +1. Kierunek Warszawa - Mińsk Mazowiecki - Warszawa będzie przebiegał na poziomie -1 jako droga dwukierunkowa jednopasowa w każdą stronę. Na poziomie 0 budowane jest rondo, umożliwiające zjazd i wjazd na S17. Tam też ulokowane są przejścia podziemne dla pieszych oraz rowerzystów - czytamy w komunikacie.

Rzeczniczka GDDKiA przekazała, że w marcu bieżącego roku do użytku oddane zostały obiekty biegnące nad S17, czyli kładka dla pieszych i wiadukt w ciągu ul. Zagórskiej. Aktualnie, realizowane są roboty mostowe związane z budową estakad, tunelu w ciągu DK2 oraz konstrukcji obiektów i murów oporowych w ciągu S17. W zakresie robót drogowych budowana jest konstrukcja jezdni głównej, układana nawierzchnia asfaltowa na drogach lokalnych. Prowadzone są tam także prace związane z przebudową DK2. Wzdłuż trasy powstają ekrany dźwiękochłonne. Trwają również prace branżowe związane z budową kanalizacji deszczowej, kanału technologicznego, oświetlenia, urządzeń melioracyjnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że zaawansowanie rzeczowe wynosi w tym przypadku ok. 78 procent.

GDDKiA podaje także, że w procedowaniu są roszczenia wykonawcy, w których oczekuje on wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Dotyczą one m.in. długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz procesu uzgadniania i przebudowy kolizji uzbrojenia terenu.

Termin może zostać przesunięty w sytuacji gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu Wykonawca a miały one wpływ na możliwości prowadzenia robót. Po ich rozpatrzeniu będzie można określić termin zakończenia umowy - tłumaczy rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA.

Budowa dróg na MazowszuGDDKiA

Roboty na A2

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przypomina w komunikacie, że ubiegłej zimy rozpoczęły się roboty w terenie na dwóch odcinkach A2 pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Obecnie wykonawcy budują tam drogi serwisowe oraz odhumusowują trasę główną. Koniec prac przewidziano na jesień 2023 roku.

W przypadku środkowego odcinka pomiędzy węzłami Groszki i Gręzów Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Spodziewamy się otrzymania jej w połowie bieżącego roku. Zakończenie tych robót planuje się z kolei na lato 2024 roku.

Dla kolejnych czterech odcinków A2 od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej w mazowieckim i lubelskim Urzędzie Wojewódzkim prowadzone są postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID.

Szacujemy, że decyzje otrzymamy do końca tego roku. Zakończenie robót dla ponad 63 km A2 przewidziane zostało w drugiej połowie 2024 r. - podaje GDDKiA.

Pozostałe odcinki

Prace na trasie S7 trwają również na odcinku Płońsk - Czosnów. Budowa 35 kilometrów drogi została podzielona na trzy zadania, a umowy na realizację podpisano w 2020 r.

  • Dla odcinka Modlin - Czosnów - 12 maja
  • Dla odcinka Załuski - Modlin - 9 lipca
  • Dla odcinka Siedlin - Załuski - 30 września

Dla wszystkich odcinków Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do wydania decyzji ZRID. Spodziewamy się otrzymania decyzji na przełomie II i III kwartału 2022 r., co umożliwi rozpoczęcie prac w terenie. Zakończenie robót dla odcinka najbliżej Warszawy przewidziane zostało na początku 2024 r., a dwa kolejne zakończą się wiosną 2025 r. - czytamy w komunikacie GDDKiA.

Roboty trwają także na trasie S61, na odcinku Podborze - Śniadowo. W styczniu 2020 roku podpisana została umowa na budowę ok. 19,5 km drogi. Obecnie trwają prace ziemne, przebudowa kolizji oraz roboty przy fundamentach obiektów inżynierskich. Zakończenie robót zaplanowano na IV kwartał 2023 r.

Obwodnice

GDDKiA przekazała też informacje na temat prac na czterech obwodnicach w województwie mazowieckim.

  • DK9 obwodnica Iłży - prace zmierzają ku końcowi. Planowany termin zakończenia robót to sierpień 2022 r.
  • DK50 obwodnica Kołbieli - trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji ZRID. Zakończenie wszystkich robót przewidywane jest w II kwartale 2025 r.
  • DK61/57 obwodnica Pułtuska - kontrakt na projekt i budowę około 20-kilometrowej obwodnicy Pułtuska zawarty został w czerwcu 2021 r. Trwają prace projektowe zmierzające do uzyskania decyzji ZRID. Zakończenie robót jest przewidziane w I kwartale 2025 r.
  • DK79 obwodnica Lipska - W grudniu 2020 r. podpisana została umowa na obwodnicę Lipska, z terminem jej zakończenia w II kwartale 2024 r. Obecnie Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowania administracyjne zmierzające do uzyskania decyzji ZRID.
emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Strefa Biznesu: „Wojna cenowa” sklepów. Ile sklepy na tym zarabiają?

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na warszawa.naszemiasto.pl Nasze Miasto