Centrum pomocy osobom niepełnosprawnym DZWONI ma już 5 lat!

Magdalena Gajda
Logo Centrum DZWONI
Logo Centrum DZWONI Centrum DZWONI
Warszawskie Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie - Centrum DZWONI - obchodzi 5-lecie swojej działalności. W tym czasie z pomocy Centrum skorzystało ponad 250 osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Rafał ma 32 lata. Urodził się i wychował w Warszawie. Tutaj ukończył szkoły: podstawową i technikum elektromechaniczne. Tutaj zdobył prawo jazdy, znalazł żonę i tu pod koniec września przyjdzie na świat jego pierwsze dziecko. I nie byłoby w tym życiorysie nic zaskakującego gdyby nie to, że jego bohater jest osobą niepełnosprawną intelektualnie. Pan Rafał to również jeden z pierwszych warszawiaków, którzy znaleźli pracę dzięki pomocy stołecznego Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – Centrum DZWONI, obchodzącego w tym roku 5-lecie działalności.

Oni też mają prawo pracować

– _Zacząłem się rozglądać za pracą już po technikum, ale nic nie znalazłem. Trzy lata przesiedziałem w domu, a potem dwa lata w warsztatach terapii zajęciowej. To właśnie w WTZ-cie, w 2006 r. dowiedziałem się o Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI. Po kilku miesiącach od zgłoszenia się do Centrum miałem już posadę i to nie w zakładzie pracy chronionej _– opowiada Rafał Balicki, który od kilku lat pracuje jako pomocnik brygadzisty w Stacji Demontażu Pojazdów firmy „System A-Z” zajmującej się zagospodarowaniem odpadów przemysłowych, komunalnych, zużytego sprzętu oraz kasacją pojazdów.

Krzysztof, również niepełnosprawny intelektualnie warszawiak, jest 10 lat młodszy od Rafała, ale przeszedł dłuższą „drogę zawodową”. Z wykształcenia jest sprzedawcą. Marzył, aby pracować w cukierni. – I moje życzenie spełniło się, bo pierwszą pracę dostałem u jednego z największych w Polsce producentów słodyczy - żartuje Krzysztof. Kiedy po 1,5 roku jego umowa na czas określony wygasła, a pracodawca jej nie przedłużył, Krzysztof zarejestrował się w Urzędzie Pracy. – Dostałem kilka ofert, ale kiedy dzwoniłem albo jechałem do danej firmy to okazywało się, że miejsce już jest zajęte. Dzięki pracownikom opieki społecznej dotarłem do Centrum DZWONI. Zarejestrowałem się tam w marcu br., a teraz już pracuję - opowiada Krzysztof, również pracownik „System A-Z”.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie (dawna nazwa: upośledzone umysłowo) to jedna z najbardziej narażonych na wykluczenie zawodowe grup w całej społeczności niepełnosprawnych Polaków. Osoby z tym rodzajem niepełnosprawności mają ogromne trudności z samodzielnym znalezieniem pracy. Wciąż jeszcze panuje krzywdzące przekonanie, że powinny być zatrudniane tylko w zakładach pracy chronionej (ZPCHr).

A przecież osoby te nie są ubezwłasnowolnione i mogą w pełni korzystać z praw obywatelskich, w tym prawa do pracy na stanowisku odpowiadającym ich wiedzy i umiejętnościom. Nie ma więc przeszkód, aby pracowały także na tzw. otwartym rynku pracy, czyli instytucjach publicznych i firmach, które nie mają statutu ZPCHr. To główny cel naszej działalności – pozyskać właśnie na tym rynku stałe miejsca pracy dla jak największej liczby osób niepełnosprawnych intelektualnie Warszawiaków – mówi Monika Zakrzewska, koordynator projektu Centrum DZWONI.

Centrum DZWONI pomaga już 5 lat

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Centrum DZWONI powstało w 2006 r. z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. To obecnie jedyna na warszawskim rynku zatrudnienia licencjonowana agencja, która zajmuje się aktywizacją zawodową oraz pośrednictwem pracy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkających w Warszawie oraz w gminach warszawskiego powiatu zachodniego: Błonie, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Izabelin, Kampinos, Leszno i Stare Babice.

Od października 2010 r. do końca listopada 2012 r. projekt Centrum DZWONI realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.1.) a finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki temu, klienci Centrum otrzymują – bezpłatnie! – specjalistyczną pomoc w postaci m.in. indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, przygotowania Indywidualnego Planu Działania uwzględniającego nie tylko wykształcenie, ale i stan zdrowia, predyspozycje osobowe i oczekiwania klienta, a także siedmiodniowych warsztatów umiejętności społeczno – zawodowych oraz wsparcia psychologicznego i merytorycznego (np. redagowanie cv i listu motywacyjnego, wyszukiwanie i analiza ofert itp.) podczas całego procesu poszukiwania pracy.

Klienci Centrum odbywają także jednodniowe warsztaty praktyczne oraz dwutygodniowe praktyki w warszawskich firmach. - Zarówno podczas warsztatów i praktyk, jak i w trakcie stażu zawodowego i po zatrudnieniu, każdy z naszych klientów wspierany jest indywidualnie przez trenera pracy – mówi Elżbieta Siwczak, jeden z trenerów pracy z Centrum DZWONI. Zadaniem tej osoby jest przeszkolenie niepełnosprawnego pracownika w wykonywaniu powierzonych mu czynności, dostosowanie zakresu zadań do jego możliwości, a także pomaganie mu np. przy załatwianiu formalności kadrowych, zintegrowanie go z zespołem, a często też przeszkolenie sprawnych pracowników jak mają postępować, komunikować się z niepełnosprawnym intelektualnie koleżanką lub kolegą. - Na tym właśnie polega zatrudnienie wspomagane, które propagujemy wśród warszawskich firm. Ważne jest też to, że pracodawca nie ponosi żadnych kosztów pracy trenera, bo jest on już pracownikiem Centrum DZWONI – wyjaśnia Elżbieta Siwczak.

W każdej firmie jest zajęcie

- Niepełnosprawność intelektualna to nie choroba, ale stan umysłu _– mówi Elżbieta Siwczak. - _Osoby z tym rodzajem niepełnosprawności mogą mieć trudności z wysławianiem się, uczeniem lub odbiorem złożonych komunikatów, ale pracują tak jak osoby sprawne. Potrzebują więcej czasu, aby opanować czynności na danym stanowisku, ale są pracownikami pełnymi zaangażowania i chęci do pracy.

Rafał i Krzysztof zajmują się demontażem zużytych pojazdów na części oraz rozdzielaniem, segregowaniem, pakowaniem poszczególnych elementów według surowców, z których zostały wykonane - np. szkła, plastiku, metali. Praca ta nie należy do lekkich, ale obaj są z niej zadowoleni. – Przez siedem godzin dziennie zajmujemy się samochodami. Czy może być lepsze zajęcie dla mężczyzny? – żartują.

Właśnie przy czynnościach prostych i powtarzalnych najlepiej sprawdzają się pracownicy z niepełnosprawnością intelektualną. Szczególnie chętnie zatrudniani są więc przez firmy z takich branż jak: handel (np. przy metkowaniu towarów, wypakowywaniu ich i układaniu na półkach), produkcja (np. przy składaniu i pakowaniu gotowych produktów itp.), HoReCa - hotele, restauracje, catering (np. przy sprzątaniu, myciu okien, zmianie pościeli, czyszczeniu i układaniu sztućców, zmywaniu, krojeniu i porcjowaniu produktów żywieniowych itp.), ogrodnictwie (np. przy sadzeniu roślin i ich pielęgnacji), a także w pracach introligatorskich, administracyjnych (np. przy segregowaniu lub niszczeniu dokumentów) oraz przy opiece nad osobami starszymi. – _W każdej firmie są takie prace, które sprawnym pracownikom wydają się monotonne, więc wykonują je niechętnie, a które z powodzeniem można powierzyć osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Jednym z naszych zadań jest też pomoc pracodawcom w „odnalezieniu” w ich firmach stanowisk właśnie dla pracowników z tym rodzajem niepełnosprawności _– mówi Sylwia Lipińska, specjalista ds. kontaktów z pracodawcami z Centrum DZWONI.

I w biurze, i w sklepie

Centrum DZWONI współpracuje obecnie z ok. 20 pracodawcami z Warszawy i miejscowości podwarszawskich. Stanowisk pracy na warsztaty, praktyki i staże zawodowe użyczają m.in. restauracje „Pizza Hut”, supermarkety „Real”, „System A-Z”, „MMI”, „Studio OGRÓD”, sklepy „Mei Asia”, sklep „Artedywany”, punkt usług poligraficznych „Skarabeusz”, hostel „Villa Garden” oraz instytucje publiczne – np. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Biblioteka Narodowa, Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych, publiczne biblioteki dzielnicowe na Woli i Bielanach oraz Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Centrum zajmuje się także doradztwem personalnym dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem pracowników z niepełnosprawnością intelektualną.

W ciągu 5 lat działalności Centrum DZWONI z oferowanego przez niego kompleksowego wsparcia zawodowego skorzystało ok.150 osób niepełnosprawnych intelektualnie, a kolejne 100 otrzymało pomoc psychologa i doradcy. Stałe zatrudnienie znalazło 60 osób z tym rodzajem niepełnosprawności. Jeden z nich od 2,5 roku jest pracownikiem Biura Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy. Powierzono mu obowiązki gońca. -Poszczególne wydziały naszego Urzędu mieszczą się w kilku siedzibach na terenie miasta. Goniec jest potrzebny, aby komunikacja między nimi była ciągła i szybka. Wiele informacji przesyłamy elektronicznie, ale są dokumenty, które muszą dotrzeć do poszczególnych biur w oryginale.
Gdybyśmy chcieli je wysyłać firmą kurierską, albo pocztą to po pierwsze: byłyby to ogromne koszty dla Urzędu, a po drugie na załatwienie jednej sprawy Warszawiacy musieli czekać miesiącami. A dostarczenie dokumentu nie polega tylko na położeniu go na odpowiednim biurku. Konieczne jest także dopilnowanie, aby np. nie został zniszczony lub skradziony, a także przyjęty formalnie przez odbiorcę. Goniec to bardzo odpowiedzialne stanowisko
- mówi Bogdan Jaskołd, dyrektor Biura Polityki Społecznej.

Biuro Polityki Społecznej zatrudnia także pracowników z innymi rodzajami niepełnosprawności – m.in. z ruchową oraz dysfunkcjami słuchu. Podobnie jak firma „MAAN” - jedna z największych warszawskich hurtowni słodyczy, kawy i herbaty, która nawiązała współpracę z Centrum DZWONI w 2008 r. Od tego czasu warsztaty i praktyki zawodowe odbyło tam ok. 30 niepełnosprawnych intelektualnie osób poszukujących pracy. – W naszej firmie jest wiele czynności, które mogą wykonywać pracownicy z tym rodzajem niepełnosprawności - np. etykietowanie towarów, pakowanie i układanie ich na paletach itp. - mówi Marek Winiarczyk, współwłaściciel firmy „MAAN”.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem ich skrupulatności i dokładności. Obserwuję też jak praca i przebywanie wśród ludzi rozwijają osoby niepełnosprawne intelektualnie. Przez pierwsze dni w nowym miejscu są one nieco wycofane, zalęknione, ale z czasem nabierają pewności siebie i stają się bardziej śmiałe, domagają się więcej pracy i bardziej odpowiedzialnych obowiązków. Obecnie zatrudniamy dwóch pracowników niepełnosprawnych intelektualnie, ale planujemy utworzenie całej brygady złożonej z takich osób.

Rekrutacja wciąż trwa!

– _Czekamy na wszystkie osoby z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkające w Warszawie lub powiecie warszawskim zachodnim, które poszukują pracy i mają problemy z jej samodzielnym znalezieniem. Zapraszamy zwłaszcza te osoby, z którymi to pracodawca rozwiązał umowę. Informacje o naszym programie znajdują się na: www.centrumdzwoni.pl. Aby do niego przystąpić trzeba zadzwonić pod numer: 22 620 30 31 i umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym Centrum _– zachęca Monika Zakrzewska.

Centrum DZWONI zaprasza również do swojego stoiska informacyjnego podczas Pikniku Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się 17 września br., na Krakowskim Przedmieściu, w ramach VI Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Obywatelskich. Na stoisku będą dyżurować trenerzy pracy oraz specjalista ds. kontaktów z pracodawcami. Odpowiedzą oni na wszystkie pytania zarówno osób niepełnosprawnych intelektualnie, jak ich rodziców, opiekunów, a także pracodawców, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z Centrum i zatrudnić pracowników z tym rodzajem niepełnosprawności.

* * *
Szczegółowych informacji na temat Centrum DZWONI udzielają:
Monika Zakrzewska – koordynator projektu – tel. 696 444 462; monika.zakrzewska@centrumdzwoni.pl
Magdalena Gajda – specjalista ds. promocji – tel. 510 470 971; magdalena.gajda@centrumdzwoni.pl

Czytaj też:
II Olimpiada Osób Niepełnosprawnych

Dyplom zawodowy robi różnicę: lepszy start na rynku pracy.

Wideo

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3