HydroGeoStudio Paczuski Sulkowski Sp.j.

Warszawa, Antoniewska 50

Przedsiębiorstwo HydroGeoStudio Paczuski Sulkowski Sp. J. znajduje się w Warszawie i świadczy pełne usługi w dziedzinie geotechnologii i geofizyki. Nasza firma specjalizuje się w hydrogeologii i oferuje m.in. usługi w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi, określenia warunków hydrogeologicznych dla projektowania odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, projektowania inwestycji niosących ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych i wiele innych. Nasz zespół składa się z doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy posiadają uprawnienia do planowania, wykonywania i dozorowania prac geologicznych. Szczegółowa oferta naszej firmy znajduje się na stronie internetowej hgs.waw.pl