Polecamy

CAŁY WEEKEND: Spacer w koronach drzew © Szymon Staranawski/ARCHIWUM
[2/21]

CAŁY WEEKEND: Spacer w koronach drzew

W Pomiechówku możecie pospacerować w koronach drzew. Znajduje się tam kilka platform na wysokości, połączonych ruchomymi mostami zwodzonymi. Na każdej kładce znajdziemy informacje o gatunkach drzew i zwierząt występujących w okolicy. Poznamy przyrodnicze ciekawostki. Dodajmy, że na terenie tej gminy znajdują się dwa rezerwaty: leśny oraz przyrody, obszaru Natura 2000 oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. A przez jej obszar przepływają dwie malownicze rzeki - Wkra oraz Narew. Na jedną z nich można popatrzeć po zakończonym spacerze pośród drzew.

Więcej: Spacer w koronach drzew w Pomiechówku. Cudowna zielona kraina pod Warszawą


Najnowsze wiadomości

reklama