NAJPIĘKNIEJSZY OGRÓD| Ruszyło głosowanie - wybierz swojego faworyta!

Akcja specjalna KWIATY WARSZAWY Zaktualizowano 
Piękny ogród to zawsze powód do dumy i radości. Warto się nim pochwalić - przyślij zdjęcie i weź udział w naszej zabawie! W naszym serwisie utworzymy galerię najpiękniejszych warszawskich ogrodów, a Czytelnicy swoimi głosami zadecydują, kto zdobędzie cenne nagrody.

► W naszej zabawie wybieramy najładniejszy ogród.
►20 lipca – publikacja list wszystkich kategorii, START GŁOSOWANIA SMS
►10 sierpnia zakończenie głosowania

>>ZOBACZ ZGŁOSZENIA I ZAGŁOSUJ<<

>>KLIKNIJ I PRZYŚLIJ ZDJĘCIE SWOJEGO OGRODU<<

Ogrody dzięki staraniom swoich właścicieli pięknie wyglądają i są wspaniałym miejscem do odpoczynku i relaksu w gronie najbliższych. Dlatego tworzymy galerię pomysłowo udekorowanych, najładniejszych tych warszawskich i tych podwarszawskich ogródków. Pochwal się swoim i wygraj atrakcyjne nagrody!

NAGRODY

Zdobywca 1. miejsca otrzymuje:
►Wyjazd do nowoczesnego Hotelu w Arłamowie dla dwóch osób, połączony z bogatym pakietem SPA o wartości 2600 zł

► Voucher do sklepu Jula o wartości 2 tysięcy zł
►Dwuosobowe zaproszenia na targi ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA

Wszyscy finaliści, którzy zajmą miejska 1-5 otrzymują:
►Prezentację w specjalnym wydaniu gazety Naszemiasto.pl w dniu 17 sierpnia
►Pamiątkowy dyplom oraz statuetkę wręczaną uroczyście podczas targów ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA
►Katalog Roślin – drzewa krzewy byliny
►Dwuosobowe zaproszenie do Teatru Polonia
►Piankę do twarzy IDEA 25
►Książkę "Kuchnia Houte Cuture" Marty Grycan

Zdobywca 2. miejsca otrzymuje również:
►Voucher do sklepu Jula o wartości 750 zł

Zdobywca 3. miejsca otrzymuje dodatkowo:
►Voucher do sklepu Jula o wartości 500 zł

Partner Plebiscytu
Fundatorzy Nagród

Regulamin na następnej stronie

Regulamin plebiscytu pod nazwą
Kwiaty Warszawy 2017
zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Kwiaty Warszawy 2017”.
3. Plebiscyt będzie prowadzony w następujących kategoriach:
a) Kwiaciarnia Roku
b) Florysta Roku
c) Sklep Ogrodniczy Roku
d) Wnętrze Udekorowane Kwiatami Roku
e) Ogród Roku
f) Kwiaty na rysunkach dzieci
4. W przypadku kategorii Kwiaciarnia Roku i Florysta Roku Plebiscyt będzie organizowany w dwóch etapach. W pierwszym, dzielnicowym etapie głosowanie będzie prowadzone osobno w 15 dzielnicach: Bemowo, Białołęka Bielany, Mokotów, Ochota, Praga Północ i Praga Południe, Rembertów i Wesoła, Śródmieście Ursynów, Wawer, Wilanów, Włochy i Ursus, Wola, Żoliborz i trwać będzie od dnia 20.07.2017 r., do godz. 20:59:59 dnia 10.08.2017. W każdym z głosowań prowadzonych osobno w dzielnicach wymienionych powyżej jeden kandydat w każdej z kategorii (Florysta Roku i Kwiaciarnia Roku), który zdobędzie największą liczbę głosów, zachowując głosy zdobyte w pierwszym, dzielnicowym etapie Plebiscytu, uzyska awans do drugiego etapu Plebiscytu. Drugi etap Plebiscytu – miejski finał, trwać będzie od dnia 17.08.2017 r. do godz. 20:59:59 dnia 28.08.2017 r.
5. W przypadku kategorii Sklep Ogrodniczy Roku, Wnętrze Udekorowane Kwiatami Roku, Ogród Roku i Kwiaty na rysunkach dzieci Plebiscyt będzie trwać od dnia 20.07.2017 r. do godz. 20:59:59 dnia 10.08.2017 r.
6. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach gazety bezpłatnej „Naszemiasto.pl” zwanego dalej Gazetą oraz na stronach serwisu internetowego www.warszawa.naszemiasto.pl zwanego dalej Serwisem, a także na stronach gazety „Polska Metropolia Warszawska zwanej dalej Dziennikiem.
7. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową zwaną dalej Komisją. W jej skład wchodzą Luiza Piotrowicz, Piotr Kubica, Monika Dobrowolska.
8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
9. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin serwisu www.warszawa.naszemiasto.pl oraz przepisy kodeksu cywilnego.
11. Warunkiem przeprowadzenia plebiscytu w danej kategorii jest zgłoszenie do udziału w plebiscycie co najmniej pięciu kandydatów.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. Kandydatami w kategoriach Kwiaciarnia Roku i Sklep Ogrodniczy Roku mogą być podmioty prowadzące Kwiaciarnie, Sklepy ogrodnicze zarejestrowane na terenie aglomeracji warszawskiej zgłoszone do udziału w Plebiscycie.
3. Kandydatami w kategorii Florysta Roku mogą być floryści z Warszawy zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.
4. Kandydatami w kategoriach Wnętrze Udekorowane Kwiatami Roku lub Ogród Roku mogą być mieszkańcy Warszawy, którzy dokonają zgłoszenia do udziału w Plebiscycie zdjęcia swojej własnej, autorskiej aranżacji kwiatowej wykonanej w wnętrzu (domu lub balkonie) lub w ogrodzie (ogrodzie, ogródku lub na działce).
5. Kandydatami w kategorii Kwiaty na rysunkach dzieci mogą być dzieci, których prace plastyczne o tematyce kwiatowej zostaną zgłoszone do udziału w Plebiscycie. Zgłoszenia do udziału w Plebiscycie może dokonać wyłącznie przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny dziecka.
6. Kandydaturę do udziału w Plebiscycie może zgłosić wyłącznie osoba pełnoletnia.
7. W Plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
8. W plebiscycie głos może oddać każdy.
9. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Plebiscycie oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Nadto jest jednoznaczne z wyrażeniem Organizatorowi Plebiscytu nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych zdjęć bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania zdjęć na potrzeby plebiscytu. Zgoda obejmuje znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety, na stronach Serwisu, a także na fanpage’ach prowadzonych przez Organizatora Plebiscytu w serwisie społecznościowym Facebook.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Plebiscycie w kategorii Kwiaciarnia Roku powinno zawierać:
a) nazwę dzielnicy, w której znajduje się kwiaciarnia
b) nazwę i adres lub uproszczony opis lokalizacji kwiaciarni
c) numer kontaktowy i adres e-mail kwiaciarni (nieobowiązkowe)
d) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej (nieobowiązkowe)
2. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Plebiscycie w kategorii Sklep Ogrodniczy Roku powinno zawierać:
a) nazwa i adres lub uproszczony opis lokalizacji sklepu
b) numer telefonu i adres e-mail sklepu ogrodniczego
c) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej (nieobowiązkowe)
3. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Plebiscycie w kategorii Florysta Roku powinno zawierać:
a) nazwę dzielnicy, w której pracuje florysta
b) imię i nazwisko florysty
c) nazwa i adres lub uproszczony opis lokalizacji, w której pracuje florysta
d) numer telefonu i adres e-mail florysty (nieobowiązkowe)
e) imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej (nieobowiązkowe)
4. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Plebiscycie w kategorii Wnętrze Udekorowane Kwiatami lub Ogród Roku powinno zawierać:
a) zdjęcie aranżacji kwiatowej wnętrza lub ogrodu
b) krótki opis pasji do dekorowania kwiatami i zachętę do głosowania (nieobowiązkowe)
c) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail osoby dokonującej zgłoszenia (do wiadomości redakcji)
5. Zgłoszenie kandydatury do udziału w Plebiscycie w kategorii Kwiaty na rysunkach dzieci powinno zawierać:
a) zdjęcie lub skan pracy dziecka przedstawiającej kwiaty
b) imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego zgłaszającego pracę do konkursu
c) imię i wiek dziecka
2. Zgłoszenia można dokonać drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej w Serwisie. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 20:59:59 w dniu 25.07.2017 r.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 1 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
4. W dniu 1.08.2017 na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

II. Głosowanie
1. Głosowanie w kategoriach Kwiaciarnia Roku (Etap I), Florysta Roku (Etap I), Sklep Ogrodniczy Roku, Wnętrze Udekorowane Kwiatami Roku, Ogród Roku i Kwiaty na rysunkach dzieci odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 20.07.2017 do 10.08.2016 do godz. 20:59:59 na następujących warunkach:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie Dziennika „Polska Metropolia Warszawska” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
- WK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Kwiaciarnia Roku
- WF. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Florysta Roku
- WS. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Sklep Ogrodniczy Roku
- WD. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Wnętrza Udekorowane Kwiatami
- WO. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Ogród Roku
- WR. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Dziecięcy Rysunek
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e) jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 brutto;
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje liczba głosów.
3. W przypadku, gdy dwie lub więcej kandydatur zdobędzie taką samą liczbę punktów zajmą one ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Plebiscycie.
4. Głosowanie w kategoriach Kwiaciarnia Roku (Etap II), Florysta Roku (Etap II), odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 17.08.2017 r. do 27.08.2016 r. do godz. 20:59:59 na następujących warunkach:
a) głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie Dziennika „Polska Metropolia Warszawska” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b) głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
- WK. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Kwiaciarnia Roku
- WF. po kropce numer wybranego kandydata - głosując na kandydatów z kategorii Florysta Roku
c) w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d) koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e) jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę;
f) uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 brutto;
g) w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h) w przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu, na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i) obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j) dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
5. Zwycięzcami Plebiscytu zostaną kandydatury, które zdobędą największą liczbę głosów.
6. W przypadku gdy dwie lub więcej kandydatur będzie miało taką samą liczbę głosów wyższe miejsce w końcowej klasyfikacji zajmie kandydatura wskazana przez Komisję.
Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. W przypadku kategorii Plebiscytu Kwiaciarnia Roku (Etap I), Florysta Roku (Etap I), Sklep Ogrodniczy Roku, Wnętrze Udekorowane Kwiatami Roku, Ogród Roku i Kwiaty na rysunkach dzieci Komisja po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 11.08.2017 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2. W przypadku kategorii Plebiscytu Kwiaciarnia Roku (Etap II) i Florysta Roku (Etap II) Komisja po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 11.08.2017 r. na stronie internetowej w Serwisie.
Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy w kategorii Kwiaciarnia Roku – Etap I w każdej z dzielnic zdobędą:
a) awans do drugiego etapu plebiscytu – miejskiego finału
b) dyplom wręczany podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
c) prezentację w Serwisie
d) podwójne zaproszenie na Targi Flower Expo w dniu branżowym
3. Laureaci miejsc od 2 do 5 w kategorii Kwiaciarnia Roku – Etap I w każdej z dzielnic zdobędą:
a) pamiątkowy dyplom
4. Zwycięzca w kategorii Kwiaciarnia Roku – Etap II zdobędą:
a) voucher na reklamę do wykorzystania w Gazecie i / lub w Serwisie o wartości 15 tysięcy zł netto
b) prezentację w specjalnym wydaniu Gazety w dniu 31.08.2017 r.
c) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
5. Kwiaciarnia, która w kategorii Kwiaciarnia Roku – Etap II zajmie drugie miejsce zdobędzie:
a) voucher na reklamę do wykorzystania w Gazecie i / lub w Serwisie o wartości 10 tysięcy zł netto
b) prezentację w specjalnym wydaniu Gazety w dniu 31.08.2017 r.
c) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
6. Kwiaciarnia, która w kategorii Kwiaciarnia Roku – Etap II zajmie trzecie miejsce zdobędzie:
a) voucher na reklamę do wykorzystania w Gazecie i / lub w Serwisie o wartości 7 tysięcy zł netto
b) prezentację w specjalnym wydaniu Gazety w dniu 31.08.2017 r.
c) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
7. Zwycięzcy w kategorii Florysta – Etap I w każdej z dzielnic zdobędą:
a) awans do drugiego etapu plebiscytu – miejskiego finału
b) dyplom wręczany podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
c) prezentację w Serwisie
d) piankę do twarzy IDEA
e) zestaw kosmetyków Head & Shoulders
f) voucher do sklepu Flora Point o wartości 200 zł brutto
g) zestaw 4 książek od Wydawnictwa Burda, Wydawnictwa Zwierciadło oraz Agencji Promocji Zieleni
8. Laureaci drugich miejsc w kategorii Florysta – Etap I w każdej z dzielnic zdobędą:
a) piankę do twarzy IDEA
b) dwuosobowy bilet do kina Kinoteka
c) zestaw 3 książek od Wydawnictwa Burda i Wydawnictwa Zwierciadło
9. Laureaci trzecich miejsc w kategorii Florysta – Etap I w każdej z dzielnic zdobędą:
a) piankę do twarzy IDEA
b) zestaw 4 książek od Wydawnictwa Burda i Wydawnictwa Zwierciadło
10. Laureaci czwartych i piątych miejsc w kategorii Florysta – Etap I w każdej z dzielnic zdobędą:
a) Piankę do twarzy IDEA
b) książkę od Wydawnictwa Burda
11. Zwycięzca w kategorii Florysta Roku – Etap II zdobędzie:
a) dwuosobowy weekendowy pobyt VIP w Hotelu w Arłamowie z pakietem SPA
b) prezentację w specjalnym wydaniu Gazety w dniu 24.08.2017 r.
c) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
d) voucher zakupowy do sieci sklepów Jula o wartości 2 tysiące zł brutto
e) podwójne zaproszenie do teatru Polonia
f) artystyczną sesję fotograficzną
g) książkę od wydawnictwa Burda
12. Laureat drugiego miejsca w kategorii Florysta – Etap II zdobędzie:
a) prezentację specjalnym wydaniu Gazety w dniu 24.08.2017 r.
b) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
c) Voucher zakupowy do siei sklepów Jula o wartości 750 zł brutto
d) podwójne zaproszenie do Teatru Polonia
e) książkę od wydawnictwa Burda
13. Laureat trzeciego miejsca w kategorii Florysta – Etap II zdobędzie:
a) prezentację specjalnym wydaniu Gazety w dniu 24.08.2017 r.
b) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
c) Voucher zakupowy do siei sklepów Jula o wartości 500 zł brutto
d) podwójne zaproszenie do Teatru Polonia
e) książkę od wydawnictwa Burda
14. Laureat czwartego i piątego miejsca w kategorii Florysta – Etap II zdobędzie:
a) pamiątkowy dyplom
b) podwójne zaproszenie do Teatru Polonia
c) książkę od wydawnictwa Burda
15. Laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w kategorii Sklep Ogrodniczy Roku zdobędą:
a) voucher na reklamę do wykorzystania w Gazecie i / lub w Serwisie o wartości 15 tysięcy zł netto (I miejsce), o wartości 10 tysięcy zł netto (II miejsce), o wartości 7 tysięcy zł netto (III miejsce),
b) prezentację w specjalnym wydaniu Gazety w dniu 17.08.2017
c) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
16. Kandydaci, których zdobędą najwięcej głosów w kategorii Wnętrze udekorowane kwiatami otrzymają:
a) dwuosobowy weekendowy pobyt VIP w Hotelu w Arłamowie z pakietem SPA
b) prezentację wydaniu Gazety w dniu 17.08.2017 r.
c) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
d) voucher zakupowy do sieci sklepów Jula o wartości 2 tysiące zł brutto
e) miejski zestaw do roślin doniczkowych i balkonowych FISKARS
f) podwójne zaproszenie do teatru Polonia
g) piankę do twarzy IDEA
h) zestaw 3 książek od Wydawnictwa Burda i Wydawnictwa Zwierciadło
17. Kandydaci, którzy zajmą drugie miejsce pod względem liczby głosów w kategorii Wnętrze udekorowane kwiatami otrzymają:
a) prezentację w wydaniu Gazety w dniu 17.08.2017 r.
b) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
c) voucher zakupowy do sieci sklepów Jula o wartości 750 zł brutto
d) miejski zestaw do roślin doniczkowych i balkonowych FISKARS
e) podwójne zaproszenie do teatru Polonia
f) piankę do twarzy IDEA
g) książkę od Wydawnictwa Burda
18. Kandydaci, którzy zajmą trzecie miejsce pod względem liczby głosów w kategorii Wnętrze udekorowane kwiatami otrzymają:
a) prezentację w wydaniu Gazety w dniu 17.08.2017 r.
b) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
c) voucher zakupowy do sieci sklepów Jula o wartości 500 zł brutto
d) miejski zestaw do roślin doniczkowych i balkonowych FISKARS
e) podwójne zaproszenie do teatru Polonia
f) piankę do twarzy IDEA
g) książkę od Wydawnictwa Burda
19. Kandydaci, którzy zajmą czwarte i piąte miejsce o pod względem liczby głosów w kategorii Wnętrze udekorowane kwiatami otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) miejski zestaw do roślin doniczkowych i balkonowych FISKARS
c) podwójne zaproszenie do teatru Polonia
d) piankę do twarzy IDEA
e) książkę od Wydawnictwa Burda
20. Kandydaci, którzy zdobędą najwięcej głosów w kategorii Ogród otrzymają:
a) dwuosobowy weekendowy pobyt VIP w Hotelu w Arłamowie z pakietem SPA
b) prezentację w wydaniu Gazety w dniu 17.08.2017 r.
c) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
d) voucher zakupowy do sieci sklepów Jula o wartości 2 tysiące zł brutto
e) Katalog Roślin Drzewa Krzewy Byliny Wydawnictwa Agencja Promocji Zieleni
f) podwójne zaproszenie do teatru Polonia
g) piankę do twarzy IDEA
h) zestaw 3 książek od Wydawnictwa Burda i Wydawnictwa Zwierciadło
21. Kandydaci, którzy zajmą drugie miejsce pod względem liczby głosów w kategorii Ogród otrzymają:
a) prezentację w wydaniu Gazety w dniu 17.08.2017 r.
b) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
c) voucher zakupowy do sieci sklepów Jula o wartości 750 zł brutto
d) Katalog Roślin Drzewa Krzewy Byliny Wydawnictwa Agencja Promocji Zieleni
e) podwójne zaproszenie do teatru Polonia
f) piankę do twarzy IDEA
g) książkę od Wydawnictwa Burda
22. Kandydaci, którzy zajmą trzecie miejsce pod względem liczby głosów w kategorii Ogród otrzymają:
a) prezentację wydaniu Gazety w dniu 17.08.2017 r.
b) dyplom oraz statuetkę wręczane podczas uroczystej gali podczas Targów Flower Expo w dniu 2.09.2017 r.
c) voucher zakupowy do sieci sklepów Jula o wartości 500 zł brutto
d) Katalog Roślin Drzewa Krzewy Byliny Wydawnictwa Agencja Promocji Zieleni
e) podwójne zaproszenie do teatru Polonia
f) piankę do twarzy IDEA
g) książkę od Wydawnictwa Burda
23. Kandydaci, którzy zajmą czwarte i piąte miejsce o pod względem liczby głosów w kategorii Ogród otrzymają:
a) pamiątkowy dyplom
b) Katalog Roślin Drzewa Krzewy Byliny Wydawnictwa Agencja Promocji Zieleni
c) podwójne zaproszenie do teatru Polonia
d) piankę do twarzy IDEA
e) książkę od Wydawnictwa Burda
24. Zwycięzca w kategorii Kwiaty na rysunkach dzieci zdobędzie:
a) Tablet Samsung Galaxy TAB A 6
b) prezentację pracy w specjalnym wydaniu Gazety w dniu 31.08.2017r.
c) Zestaw startowy figurek do malowania Space Marines
d) voucher do Sali Zabaw Hula Kula o wartości 400 zł
e) voucher do Sali Zabaw Ale Zebra o wartości 200 zł
f) podwójny bilet do kina Kinoteka
g) książkę Legendy Warszawy
h) wejście na 4 cykle bloków na warsztaty rysunkowe w Muzeum Historii Warszawy
i) pamiątkowy dyplom
25. Laureaci miejsc od drugiego do dziesiątego w kategorii Kwiaty na rysunkach dzieci zdobędą:
a) prezentację pracy w specjalnym wydaniu Gazety w dniu 31.08.2017r.
b) Zestaw startowy figurek do malowania Space Marines
c) voucher do Sali Zabaw Hula Kula o wartości 200 zł
d) voucher do Sali Zabaw Ale Zebra o wartości 200 zł
e) podwójny bilet do kina Kinoteka
f) książkę Legendy Warszawy
g) pamiątkowy dyplom
h) wejście na 4 cykle bloków na warsztaty rysunkowe w Muzeum Historii Warszawy
26. Nie ma możliwości zamiany nagród na inne ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
27. Nagrody rzeczowe zostaną wydane zwycięzcom w siedzibie Organizatora w terminie do 30.09.2017 r.
28. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres: Dział Marketingu Polska Press, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa z dopiskiem Plebiscyt Kwiaty Warszawy 2017 – reklamacja.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3