Przedszkole integracyjne - co może dać Twojemu dziecku?

Materiał informacyjny malemisie.pl
Udostępnij:
Wszystkim rodzicom oddanie dziecka do przedszkola kojarzy się ze stresem. Czy dziecko nie będzie tęsknić? Czy będzie rozwijać się prawidłowo? Czy w wybranym przedszkolu na pewno będzie otoczone właściwą opieką, pozna wspaniałych dorosłych i fantastycznych rówieśników? Żeby dobrze wybrać przedszkole, warto poznać różne placówki, także te, które zapewniają opiekę dzieciom zdrowym i ze specjalnymi potrzebami. Przedszkole integracyjne to dla wielu rodzin z Warszawy znakomita alternatywa dla punktów przedszkolnych i tych przedszkoli, które przyjmują tylko zdrowe maluchy.

Przedszkole — ważny etap w rozwoju dzieci

Przedszkole nie jest tylko miejscem, w którym dziecko przebywa w czasie, kiedy rodzice pracują. To placówka, która zapewnia wszechstronny rozwój i umożliwia budowanie odporności, zarówno fizycznej, jak i psychicznej.

  • Dziecko w przedszkolu uczy się samodzielności. Nie spędza całego dnia pod okiem mamy, ale ma okazję poznać innych opiekunów, którzy często stają się dla niego bliscy, ale mają różne wymagania.
  • Nabiera odporności, stykając się z różnymi drobnoustrojami. Zanim maluch pójdzie do szkoły, stanie się mniej podatny na infekcje.
  • Zna piosenki, wierszyki, a wyćwiczona pamięć pomaga w nauce.
  • Uczy się reguł życia społecznego. Dziecko staje się częścią grupy, z którą codziennie koegzystuje. Nabiera nowych zwyczajów, które niezbędne są do funkcjonowania w społeczeństwie. Przedszkolak zaczyna przestrzegać zasad obowiązujących poza domem. Umie rozwiązywać konflikty w grupie rówieśniczej, ale poznaje także różnych dorosłych.
  • Dziecko uczęszczające do przedszkola jest lepiej przygotowane do nauki w szkole pod względem emocjonalnym i gdy chodzi o podstawowe umiejętności: od ubierania się, zawiązywania butów, po pisanie i liczenie.
  • Rozłąka z rodzicem w momencie rozpoczęcia edukacji w szkole jest dla dziecka po przedszkolu znacznie łatwiejsza.
  • Ma już znajomych, przyjaciół, a nawet sympatie. Kiedy idzie do szkoły z kolegą z przedszkola, szybciej się aklimatyzuje.

Jak widać, etap przedszkola jest podwaliną dalszej edukacji, ułatwia start i przynosi wiele korzyści. Po przedszkolu, które zapewnia troskę, ale uczy komunikacje z różnymi dziećmi, maluchom jest łatwiej wchodzić w kolejne etapy edukacji.

Przedszkole integracyjne — lekcja różnorodności

Samo uczęszczanie do przedszkola przynosi wiele korzyści, dlaczego więc wielu rodziców decyduje się na wysłanie dziecka do przedszkola integracyjnego? Przedszkole integracyjne w Warszawie przyjmuje dzieci w pełni zdrowe, ale także dzieci z niepełnosprawnościami umysłowymi i ruchowymi. Do terapeutycznego przedszkola zgłaszają się rodzice, u których dzieci zdiagnozowano lekkie i umiarkowane upośledzenie umysłowe, upośledzenie narządów ruchu, zaburzenia mowy, emocjonalne, problemy somatyczne. Maluchy te, pomimo trudności, mają szansę na odnalezienie się w grupie rówieśniczej, zwłaszcza w takiej, w której są dzieci zdrowe i dzieci chore. I o ile przedszkole specjalne zapewnia opiekę tylko dzieciom chorym, o tyle w przedszkolu integracyjnym przeważają dzieci zdrowe. Gdy w grupie jest łącznie 15 przedszkolaków, pięciu z nich jest niepełnosprawnych.

Korzyści dla dzieci z niepełnosprawnością

W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi wszystkie maluchy mogą skorzystać na zabawie i edukacji.

Dzieci niepełnosprawne, które cały czas mają kontakt z tymi zdrowymi, naśladują ich i tym samym czują się zmotywowane do pokonywania swoich barier. Są otoczone rówieśnikami, mogą bawić się i uczyć razem z nimi, a przy tym cały czas nadzór nad grupą sprawują odpowiednio przygotowani nauczyciele.

W grupach integracyjnych częściej niż w zwykłych przedszkolach dzieci pracują z psychologiem, logopedą, są baczniej obserwowane pod kątem wykrywania trudności i szybciej są poddawane specjalistycznej terapii.

Korzyści dla dzieci pełnosprawnych

Pełnosprawne dzieci, które na co dzień mają kontakt z dziećmi z niepełnosprawnościami, uczą się empatii, pomagania, troski o innych. Oswajają się z faktem, że każde dziecko jest inne, że może mieć trudności z nawet najprostszymi według zdrowych dzieci zadaniami.

Jeśli poznają kolegów i koleżanki na wózku czy niedosłyszących, ale przekonają, że tak samo potrafią się one cieszyć, przyjaźnić i są wartościowi jako jednostki, będą bardziej otwartymi na inność dorosłymi. I chociaż każde przedszkole rozwija dziecko, to integracyjne czyni je niezwykle otwartym i pozbawionym stereotypów.

Wybierz przedszkole integracyjne w Warszawie

Jeśli jesteście rodzicami przedszkolaka i mieszkacie w Warszawie, przedszkole integracyjne Hawajska może na wiele lat stać się dla Waszej rodziny przyjaznym miejscem, które przygotowuje pociechę do edukacji szkolnej. Placówka, w której funkcjonują trzy małe grupy edukacyjno – terapeutyczne, wyróżnia się kameralną atmosferą i doskonałym przygotowaniem do opieki nad dziećmi zdrowymi i tymi ze specjalnymi potrzebami.

Oferuje całodniowe zajęcia pod okiem wykształconych opiekunów, którzy mają wiedzę merytoryczną i w toku dotychczasowej kariery zawodowej poznali wszelkie zasady zajmowania się grupą integracyjną. Przyjazne, kolorowe i pełne radości przedszkole dla dzieci niepełnosprawnych i zdrowych w Warszawie czeka na kolejnych uśmiechniętych przedszkolaków i ich rodziców.

Dodaj ogłoszenie