Uczelnie Vistula – twoja dobra przyszłość jest najważniejsza

Materiał informacyjny Akademii Finansów i Biznesu Vistula
Wybór studiów to jedna z najważniejszych decyzji w życiu. Zwykle determinuje, choć nie musi, przyszłą karierę zawodową. Jakie więc studia wybrać? Eksperci Akademii Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula radzą, by odpowiedzieć sobie na pytanie, co lubicie robić? Czy wolicie pracować z ludźmi, czy siedzieć przed komputerem? W czym jesteście dobrzy lub co chcielibyście robić w przyszłości? Nie chcecie przecież robić tego, czego nie lubicie, dlatego warto wybrać kierunek, który jest zgodny z waszymi predyspozycjami. Bogatą ofertę mają Uczelnie Vistula, w których twoja dobra przyszłość jest najważniejsza.

W Uczelniach Vistula odnajdziecie swoją ścieżkę

Zbliża się godzina zero. Nadchodzi czas, by zdecydować, jakie studia wybrać. To odpowiedzialne i często niełatwe zadanie, ale wszechstronne wsparcie znajdziecie w Uczelniach Vistula. Podczas Dni Otwartych, które rozpoczną się w drugiej połowie lipca, w bezpiecznej formule online poznacie bogatą, innowacyjną ofertę uczelni – studiów I i II stopnia, po polsku i angielsku, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, a także online. Po więcej informacji sięgnijcie do strony: vistula.edu.pl/dniotwarte.

Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula to renomowane uczelnie prostudenckie, w których najważniejszy jest student i jego zawodowa przyszłość. Proces kształcenia, prowadzony przez wybitną kadrę jest ukierunkowany tak, aby otworzyć przed młodymi ludźmi szerokie perspektywy. Oprócz doskonałej infrastruktury i przyjaznej atmosfery uczelnie oferują współpracę z biznesem, możliwość zdobycia międzynarodowych certyfikatów, bogaty program stypendialny, unikatowy Program Mentoringu oraz możliwość udziału w programie Erasmus+. Studenci Vistuli biorą też udział w największych światowych imprezach. Już niedługo pojadą do Dubaju, gdzie w ramach płatnego stażu będą obsługiwać polski pawilon na światowej wystawie EXPO 2020.

W Uczelniach Vistula studiują młodzi ludzie z ponad 100 krajów. Międzynarodowa atmosfera to ogromny atut. Uczy otwartości i elastyczności oraz bardzo poszerza horyzonty.

Oferta dostosowana do rynku pracy

Misją Uczelni Vistula jest dostosowanie oferty edukacyjnej do zmieniającego się świata. Zwłaszcza dziś, w dobie kryzysu, jest to wielkie wyzwanie.
– Dynamika zmian współczesnego otoczenia każdej organizacji wymusza kształcenie w kierunku nabycia umiejętności radzenia sobie w problematyce zarządzania kryzysowego – mówi dr inż. Elżbieta Kopciuszewska, ekspertka w dziedzinie zarządzania w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Ważne by aktywizować studentów do pracy nad umiejętnościami kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem najnowszych narzędzi z obszaru IT oraz analityki danych – dodaje.

Programy w Uczelni Vistula są stale opiniowane przez przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego i harmonizowane z potrzebami rynku pracy. Ciałem doradczym, które wspiera uczelnię w tym obszarze jest Rada Społeczno-Biznesowa. Studenci mają zapewniony dostęp zarówno do płatnych jak i bezpłatnych praktyk i staży w firmach z różnych branż.

Dwa razy w roku mogą wziąć udział w uczelnianych targach pracy JOB SPOT, podczas których mają możliwość bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami.
Każdy student AFiB Vistula ma też możliwość zbadania kompetencji społecznych oraz profilowych zawodowych, a następnie może przejść przez proces doradczy wspierający kreowanie kariery zawodowej.

– Kładziemy nacisk na praktyczny aspekt kształcenia, nasi pracownicy mają doświadczenie w biznesie, są ekspertami w wykładanych dziedzinach, dlatego zajęcia opiewają w studia przypadków i zweryfikowane rozwiązania budowane przez samych prowadzących – podkreśla dr Anna Wiśniewska, Dyrektor Programu Zarządzanie w Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

Międzynarodowe akredytacje, czyli lepszy start

Zarządzanie jest jednym z najpopularniejszych kierunków wybieranych przez młodych ludzi w Uczelniach Vistula. Kandydaci na studia zwracają uwagę na cenną akredytację PMI GAC. – PMI GAC wspiera zmiany i postęp, zarówno w dyscyplinie zarządzania projektami, jak i w samej profesji – mówi dr Anna Wiśniewska. – Absolwenci akredytowanych programów mogą być pewni, że posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do odniesienia zawodowego sukcesu.

W obszarze finansów i rachunkowości taką akredytacją jest ACCA. Pełen jej zakres posiadają studia licencjackie prowadzone – również w trybie online – w Akademii Finansów i Biznesu Vistula. – Uzyskanie tej akredytacji było poprzedzone dokładną weryfikacją programu nauczania, sylabusów poszczególnych przedmiotów, jak i samych egzaminów, które muszą spełniać wysokie wymagania tej organizacji – zwraca uwagę dr hab. Mirosław Bojańczyk, ekspert w dziedzinie finansów w AFiB Vistula. Uczelnia ta jest jedną z nielicznych w Polsce, które mogą się tym pochwalić.

Z kolei Szkołę Główną Turystyki i Hotelarstwa Vistula wyróżnia na rynku akredytacja THE-ICE (The International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education). To jeden z dwóch najważniejszych na świecie certyfikatów przyznawanych uczelniom o takim profilu.

Komisja akredytacyjna doceniła jakość programu kształcenia i kadry, system wspierania studentów, wartość badań naukowych, zarządzanie i współpracę z biznesem.

Informacja o posiadanych akredytacjach wiele mówi o samej uczelni. Rynek pracy to docenia. Instytucja jest bardziej widoczna na świecie, a co za tym idzie, inne uczelnie chętnie nawiązują z nią współpracę. To oznacza możliwość wymiany doświadczeń z najlepszymi. Tak właśnie jest w przypadku Uczelni Vistula.

Studia online – oferta dla zapracowanych i młodych rodziców, choć nie tylko

W dzisiejszych czasach kształcenie online jest traktowane jako zło konieczne. Młodym ludziom brakuje bezpośredniego kontaktu, dyskusji na korytarzach czy wspólnej kawy. Studia przez Internet mają jednak wielu zwolenników. To są przede wszystkim ci, którzy intensywnie pracują, opiekują się małymi dziećmi, podróżują lub mieszkają daleko od ośrodka akademickiego. Właśnie dla nich studia online to idealne rozwiązanie – są elastyczne i bardzo wygodne, uczysz się, gdzie chcesz i kiedy chcesz, we własnym tempie, samodzielnie organizując swój czas. Nie ma tygodniowego planu zajęć. Sam decydujesz, kiedy wysłuchasz wykładu, czy przeczytasz przesłane materiały. Są one archiwizowane i można do nich wracać wielokrotnie. Ustalony czas mają jedynie zjazdy w uczelni, które odbywają się na początku i na końcu semestru podczas weekendowych sesji.

W Akademii Finansów i Biznesu Vistula profesjonalnie przygotowane studia online są prowadzone od wielu lat. Uczelnia posiada własną platformę e-learningową, gotowe materiały multimedialne, stale szkoli kadrę i intensywnie pracuje nad metodyką nauczania na odległość. W normalnych, nie-pandemicznych warunkach, fizyczna obecność w uczelni konieczna jest tylko podczas dwóch weekendowych zjazdów – na początku i na końcu semestru.

Studia online są popularne na całym świecie, jest to globalny trend. Prowadzi je coraz więcej uczelni, również te najbardziej elitarne. Akademia Finansów i Biznesu Vistula jest w tym obszarze polskim liderem.

Materiały prasowe Uczelni Vistula
Więcej: https://www.vistula.edu.pl
https://www.vistulahospitality.edu.pl

Dodaj ogłoszenie