Zobacz, jak wygląda modelowy przykład rewitalizacji

Materiał informacyjny BGK
Projekt parku miejskiego w Mińsku Mazowieckim uważany jest za jeden z najlepszych, zrealizowanych w samorządzie miejskim przez ostatnie 30 lat. To nie jedyna inwestycja sfinansowana dzięki pożyczce Jessica2. Już wkrótce w mieście pojawi się także nowoczesne przedszkole dla 200 dzieci, które ma stanowić modelowy przykład rewitalizacji. O finasowaniu, realizacji inwestycji i przyszłych planach rozmawialiśmy z Marcinem Jakubowskim, Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki.

W jaki sposób dowiedział się Pan o pożyczce z projektu Jessica2?

Władze miasta od wielu lat współpracują z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na bardzo różnych płaszczyznach - emitujemy obligacje w banku, korzystaliśmy z dotacji na cele mieszkaniowe, na budownictwo socjalne. Udział w licznych konferencjach organizowanych przez BGK, przybliża nam produkty banku. Obecnie na Mazowszu bardzo trudno jest uzyskać dotacje unijne, dlatego kiedy planujemy jakieś przedsięwzięcia, musimy szukać różnych źródeł ich finansowania. W przypadku naszego miasta, unijna pożyczka Jessica2 idealnie wpisała się w potrzeby inwestycyjne.

 
Skąd zatem pomysł, aby skorzystać z unijnej pożyczki?

Wszystkie warunki pożyczki są dla inwestora - samorządu bardzo atrakcyjne. Zarówno niskie, stałe oprocentowanie, jak i możliwość wydłużenia czasu spłaty tego zobowiązania. Istotnym elementem jest także fakt, że przysługuje nam okres karencji. To wszystko skłoniło nas do skorzystania z tej pożyczki. Nasze miasto ma aktualny program rewitalizacji, co jest niezbędne aby skorzystać z finansowania z tego projektu.

Zwykle wzięcie pożyczki kojarzy się ze żmudnymi formalnościami. Jak było w tym przypadku? Co z punktu miasta było dla Państwa najbardziej istotne?

Nie, nie było to zbyt trudne czy zawiłe. Oczywiście to jest instrument finansowy, więc wszystkie formalne wymagania należy spełnić. Dla samorządów, które korzystają z różnych instrumentów są to naturalne procedury. Istotną kwestią dla nas było powiązanie tego instrumentu finansowego z rewitalizacją, czyli zmianą oblicza naszego miasta i stworzenia nowych możliwości. Dzięki środkom z pożyczki, zrewitalizowaliśmy wizytówkę naszego miasta – park miejski. Środki pozwoliły na lepsze zagospodarowanie terenów zieleni i poprawę bezpieczeństwa w parku. Z kolei mieszkańcy, znaleźli tam pięknie zagospodarowane miejsce, ciszę, spokój i przyjazny dla nich teren. Park jest chętnie odwiedzany przez mieszańców – nie tylko kiedy jest ładna pogoda, ale także zimową porą. Park to ważny element programu rewitalizacji, który został dobrze napisany i miał szanse być realizowany dzięki zwrotnym środkom z pożyczki Jessica2.

Wszystkie projekty zostały już wykonane, czy wraz z prowadzeniem prac pojawiły się nowe pomysły?

Wszystkie nasze założenia zostały realizowane. Jednak każdy samorządowiec wie, że nigdy nie można powiedzieć, że temat jest zakończony. Zawsze można coś usprawnić i dodać. Na pewno będziemy chcieli podnosić atrakcyjność tego obszaru. Na chwilę obecną projekt rewitalizacji parku został zakończony sukcesem, a my możemy cieszyć się jej efektami.

Park miejski w Mińsku Mazowieckim to nie jedyne przedsięwzięcie, które państwo realizują ze środków z projektu Jessica 2.

To prawda. Rozpoczynamy budowę przedszkola. Wymaga ono nie tyle remontu, co przeniesienia dzieci z bardzo wyeksploatowanego budynku, do zupełnie nowego, spełniającego aktualne standardy. Podjęliśmy zatem decyzję, że będziemy rozbudowywać budynek szkoły, budując dodatkowy obiekt przedszkolny, złożony z ośmiu oddziałów. Będzie to nowoczesne przedszkole, które będzie mogło być uznane za modelowy przykład rewitalizacji. Bez tych zwrotnych środków z projektu Jesscia2, nie moglibyśmy sfinansować planowanej inwestycji.

Środki z programu były wystarczające?

Tak, dla nas były optymalne. Oczywiście samorząd musiał ponieść koszty wkładu własnego. Natomiast są to duże kwoty. Na inwestycję za ponad 8 mln zł, 6 mln zł stanowiły środki z pożyczki z projektu Jessica2. W przypadku rewitalizacji parku korzystaliśmy jeszcze z innych programów, ale to też była kwota ponad 1,7 mln zł. Pozwoliła ona na wymianę oświetlenia w całym parku, na budowę parkingu, przebudowę dróg, dochodzących do parku czy na montaż klimatyzacji w zabytkowym pałacu. To wszystko jednostkowo może nie wydawać się ważne dla samorządu, ale kompleksowo rozwiązało wiele problemów.

Czy mieszkańcy są zadowoleni z rewitalizacji parku?

Myślę, że tak. Dowodem na to są tłumy spacerowiczów, spędzających tam każdą wolną chwilę. Porównując park miejski sprzed 3 lat, a park miejski obecnie, to dwa zupełnie inne obiekty. Ten przed zmianami był także odwiedzany, ale nie tak licznie. Teraz to miejsce tętniące życiem, zielone miejsce Mińska Mazowieckiego, 40 tysięcznego miasta pod Warszawą. Myślę, że jest unikalne na skalę regionu. To nasza wizytówka.

Wideo

Dodaj ogłoszenie