Polecamy

Przepisy na przeszkodzie © Pixabay.com/ ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE
[3/9]

Przepisy na przeszkodzie

Czasami na drodze do stworzenia większej przestrzeni dla dzieci staje również polskie prawo. Przepisy nie określają minimalnej dopuszczalnej wielkości placu zabaw, nakładają jednak pewne wymogi, jeśli chodzi o jego odległość od innych elementów osiedla. Od okien budynków mieszkalnych, linii rozgraniczających ulicę oraz śmietników plac zabaw musi dzielić przynajmniej 10 metrów, a od parkingu 7–20 m w zależności od liczby stanowisk. Dodatkowo nasłonecznienie placu zabaw w zabudowie śródmiejskiej musi wynosić minimum 2 godziny dziennie w godzinach 10.00–16.00.

Najnowsze wiadomości

reklama