PSZOK-i i MPSZOK-i w Warszawie. Adresy i godziny otwarcia. Sprawdź, które odpady można oddać do punktów

Michał Skorupka
Michał Skorupka
PSZOK-i i MPSZOK-i w Warszawie. Najważniejsze informacje dla mieszkańców stolicy
PSZOK-i i MPSZOK-i w Warszawie. Najważniejsze informacje dla mieszkańców stolicy Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Warszawskie PSZOK-i i MPSZOK-i każdego miesiąca odwiedzają tysiące mieszkańców stolicy. Poniżej przypominamy lokalizacje i godziny otwarcia stołecznych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Udostępniamy również najważniejsze informacje dotyczące wyrzucania odpadów w tych coraz popularniejszych punktach na mapie miasta.

Stołeczne PSZOK-i i MPSZOK-i cieszą się coraz większą popularnością wśród warszawiaków. Według danych opublikowanych przez "Portalkomunalny.pl", w ubiegłym roku punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych odwiedziło o 95 procent więcej mieszkańców stolicy, niż w 2019 roku.

Z informacji portalu wynika, że największy wzrost (w stosunku do roku 2019) odnotowano w przypadku następujących rodzajów odpadów:

 • Oleje i tłuszcze jadalne: skok z 419 kg na 2,4 tony – wzrost o 384 proc.
 • Farby: skok z 46,5 tony na blisko 125 ton – wzrost o 168 proc.
 • Detergenty: skok z 2,8 tony na 5,6 tony – wzrost o 100 proc.
 • Baterie i akumulatory: skok z 1,9 tony na 3,64 ton – wzrost o 90 proc.
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: skok z 87,9 tony na 188,8 ton – wzrost o 115 proc.
 • Odpady wielkogabarytowe: skok z 661 ton na 1902 tony – wzrost o 188 proc.
 • Tekstylia (np. firany, ścierki, torby): skok z 14,3 tony na 35 ton – wzrost o 145 proc.
 • Odzież: skok z 16 ton na 47,2 tony – wzrost o 193 proc.
 • Odpady remontowo-budowlane: skok z 1610 ton na 3633 tony – wzrost o 126 proc.

PSZOK-i w Warszawie. Adresy i godziny otwarcia

PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) to miejsce, w którym mieszkańcy w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami mogą bezpłatnie dostarczyć wybrane frakcje odpadów komunalnych.

Na terenie Warszawy znajdują się dwa punkty tego typu. Poniżej przedstawiamy ich adresy oraz godziny otwarcia:

PSZOK przy ul. Zawodzie 1 (Wilanów) - punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-20:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

PSZOK przy ul. Płytowej 1 (Białołęka) - punkt czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-20:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-20:00 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

MPSZOK-i w Warszawie. Lokalizacje i godziny otwarcia

MPSZOK-i (Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) uzupełniają działalność punktów stacjonarnych. Są to odpowiednio przystosowane samochody, które kursują dwa razy w tygodniu zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych lokalizacjach.

W Warszawie funkcjonuje 20 mobilnych punktów tego typu. Poniżej przedstawiamy ich lokalizacje w poszczególnych dzielnicach, a także dni i godziny, w których przyjmują odpady od mieszkańców.

PSZOK-i i MPSZOK-i w Warszawie. Najważniejsze informacje dla mieszkańców stolicyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy
PSZOK-i i MPSZOK-i w Warszawie. Najważniejsze informacje dla mieszkańców stolicyUrząd Miasta Stołecznego Warszawy

PSZOK-i i MPSZOK-i w Warszawie. Punkty nie przyjmują wszystkich odpadów

Warto pamiętać, że Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują:

 • Opakowania z papieru i tektury, ze szkła, z tekstyliów
 • Odpady opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych (puszki po napojach, art. spożywczych, butelki PET, opakowania po olejach spożywczych itp.)
 • Opakowania ze szkła (np. puste butelki, słoiki, opakowania szklane po kosmetykach)
 • Opakowania po olejach silnikowych, detergentach, środkach ochrony roślin
 • Pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach
 • Zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz z gospodarstw domowych
 • Opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów
 • Odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp. stanowiące odpady komunalne z samodzielnie przeprowadzanych remontów
 • Szkło np. okienne, drzwiowe bezbarwne, lustra
 • Odzież, tekstylia
 • Opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe)
 • Rozpuszczalniki, kwasy, alkalia (substancje żrące)
 • Odczynniki fotograficzne
 • Środki ochrony roślin
 • Oleje i tłuszcze jadalne
 • Przepracowane lub przeterminowane oleje silnikowe
 • Farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne
 • Kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne
 • Tusze, tonery do drukarek
 • Lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • Detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta)
 • Drewno zawierające substancje niebezpieczne
 • Drewno tj. skrzynki drewniane, deski itp.
 • Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • Odpady tworzyw sztucznych (wiadra, miski, zabawki, skrzynki, meble ogrodowe itp.)
 • Odpady metali (ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe itp.)
 • Lampy fluorescencyjne, świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe
 • Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD
 • Akumulatory, baterie
 • Przeterminowane leki
 • Odpady wielkogabarytowe
 • Odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście) - tylko w PSZOK przy ul. Płytowej 1
 • Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku Przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki
 • Inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny

PSZOK-i nie przyjmują natomiast:

 • Niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
 • Materiałów zawierających azbest
 • Papy i styropianu budowlanego
 • Odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz opakowania
 • Odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, że pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami

Odpady, które można oddać do Mobilnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to:

 • Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
 • Opakowania po detergentach, środkach ochrony roślin
 • Pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach
 • Zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe oraz gaśnice z gospodarstw domowych
 • Rozpuszczalniki
 • Kwasy
 • Alkalia (substancje żrące)
 • Odczynniki fotograficzne
 • Środki ochrony roślin zawierające substancje niebezpieczne np. herbicydy, insektycydy
 • Świetlówki, lampy fluorescencyjne, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe
 • Oleje spożywcze i tłuszcze jadalne
 • Przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych
 • Farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne
 • Kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne
 • Lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 • Tusze, tonery do drukarek
 • Detergenty, w tym detergenty zawierające substancje niebezpieczne (w opakowaniu jednostkowym producenta)
 • Akumulatory, baterie
 • Małe zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, których żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 25 cm
 • Środki ochrony roślin niezawierające substancji niebezpiecznych

MPSZOK-i nie przyjmują:

 • Niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych
 • Materiałów zawierających azbest
 • Odpadów remontowo–budowlanych
 • Odpadów wielkogabarytowych
 • Dużego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Odpadów w uszkodzonych opakowaniach, w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania

Do PSZOK-ów i MPSZOK-ów nie wolno przywozić odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

PSZOK-i i MPSZOK-i w Warszawie. Najważniejsze informacje dla mieszkańców

Warto pamiętać, że:

 • PSZOK oraz MPSZOK przyjmują tylko odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców w gospodarstwach domowych.
 • PSZOK oraz MPSZOK odmówią przyjęcia odpadów, których ilość, skład lub charakter wskazują, że pochodzą z działalności gospodarczej. Do odpadów z działalności gospodarczej stosuje się odrębne przepisy prawa.
 • Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.
 • Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach, posiadających oryginalną etykietę, która umożliwi identyfikację odpadu podczas przekazywania do punktu zbiórki.
 • Do PSZOK i MPSZOK można oddać zużyty olej spożywczy oraz olej z narzędzi ogrodniczych w szczelnych i nieuszkodzonych opakowaniach zastępczych bez oryginalnych etykiet.
 • Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są luzem. Odpady należy wysypać z worków lub innych opakowań do oznaczonego kontenera.
 • PSZOK nie przyjmuje odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z ogródków działkowych oraz z pielęgnacji terenów zielonych stanowiących części wspólne, prowadzonej na zlecenie właściciela nieruchomości (np. spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych).
 • Pracownik PSZOK waży odpady i identyfikuje ich rodzaj.
 • Pracownik PSZOK nie pomaga w rozładowaniu przywiezionych odpadów, kieruje jedynie do właściwego miejsca rozładunku. Wyjątek stanowią odpady niebezpieczne, które odbiera pracownik PSZOK i umieszcza w przeznaczonym do tego miejscu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

iPolitycznie - Ireneusz Zyska - skrót

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na warszawa.naszemiasto.pl Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie