Uchwała antysmogowa a fotowoltaika

Artykuł sponsorowany
Problem smogu powraca cyklicznie nie tylko w okresie jesieni i zimy. Coraz częściej mamy z nim do czynienia również latem, przez wzgląd na intensywną pracę klimatyzatorów i innych urządzeń chłodzących. Na szczęście władze zaczęły o tym myśleć, podejmując kolejne kroki prawne, w celu ograniczenia w jak największym stopniu, lub całkowitego wyeliminowania tego problemu. Dlatego też, na terenie całej Polski, powstają uchwały antysmogowe. Ale nie tylko na obostrzeniach opierają się nowe przepisy.

Przepisy prawne a smog

Smog jest zjawiskiem atmosferycznym. Powstaje na skutek połączenia mgły ze spalinami i dymem. Najczęściej występuje wszędzie tam, gdzie człowiek go produkuje. Nie ma większych szans byśmy uświadczyli go gdzieś poza siedzibami ludzkimi, chyba, że akurat będzie skutkiem ubocznym jakieś naturalnego pożaru. Szczególnie uciążliwy staje się w okresach, gdy ludzie mają potrzebę ogrzania się. Warto zwrócić uwagę na fakt, że najprawdopodobniej zjawisko to miało szanse zaistnieć już dawno temu, ale jego znikomość wynikała z faktu niskiego zagęszczenia ludności. W erze większych skupisk zdarza się o wiele częściej.

Z pewnością intensywność smogu nie jest zależna wyłącznie od człowieka. Czasem zdarza się sytuacja, w której wiatr lub deszcz w znacznym stopniu mogą zniwelować szkodliwe zjawisko. W większości jednak przypadków powietrze w siedzibach ludzkich stoi i nic nie da się z nim zrobić. Oczywiście w kompletnym marazmie, gdy ciągle będziemy liczyć na przypadkowe usuwanie skutków, a nie zdecydujemy się na systemowe zlikwidowanie przyczyn. Osoby zdrowe podczas smogu odczuwają spory dyskomfort. Nie mówiąc już o chorych lub osobach starszych, czy dzieciach.

Na szczęście owa niekorzystna sytuacja ulega powolnym, ale sukcesywnym zmianom. Na mocy nowelizacji Prawa Ochrony Środowiska sejmiki wojewódzkie za pomocą uchwał mogą określać rodzaj i jakość paliw stałych dopuszczonych do stosowania i parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania. Każdy sejmik może więc stworzyć własną uchwałę, oczywiście ograniczoną przepisami ogólnymi i w razie wątpliwości rozpatrywaną przez Sąd Administracyjny.

Przykład uchwały - Mazowiecka Uchwała Antysmogowa

Jednym z przykładów uchwały może być ta wprowadzona na Mazowszu. Pochodzi z dnia 24 października 2017 roku. W pierwszej kolejności zakłada ona między innymi:

• Dopuszczanie do użytkowanie urządzeń grzewczych, zgodnych z nowoczesnymi normami.

• Obowiązkowe zastosowanie instalacji odpylającej w piecach i kominkach starszego typu.

Zmiany wprowadzane są, oczywiście stopniowo. Przykładowo od 1 lipca 2018 nie można spalać w województwie mazowieckim:

• mułu i flotokoncentratu,

• węgla brunatnego,

• węgla kamiennego o uziarnieniu 0–3mm,

• drewna o wilgotności powyżej 20%.

Nie mówiąc już o oponach i plastikowych butelkach, które (niestety) chętnie są wykorzystywane.
Prócz powyższych:

• Od 7 listopada 2017 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.

• Do 1 stycznia 2023 mieszkańcy województwa mazowieckiego będą musieli pozbyć się kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303–5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu.

• Od 1 stycznia 2028 nie będzie już można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. w/w normy.

Nakaz wymiany pieców – jakie terminy obowiązują mieszkańców województwa?

• Od 11 listopada 2017 r. można zakładać systemy grzewcze oparte tylko na kotłach spełniające normy emisyjne zgodne z wymogami ekoprojektu.

• Do końca 2022 r. należy wymienić tzw. „kopciuchy” czyli piece na węgiel lub drewno niespełniające wymogów dla klas 3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

• Do końca 2027 r. należy wymienić piece na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012,

• Użytkownicy kotłów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 będą mogli z nich korzystać do końca ich żywotności.

• Właściciele i użytkownicy kominków będą musieli wymienić je do końca 2022 roku na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu, lub wyposażyć je w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych w ekoprojekcie.

Uchwała antysmogowa a wsparcie dla OZE

Na szczęście nie jest tak, że władze województw jedynie wymagają, nic nie dając w zamian. Jednym ze skutków wprowadzenia uchwał antysmogowych są dotacje. Wspierane jest, między innymi, wykorzystanie dostępnych OZE, czyli Odnawialnych Źródeł Energii. Dotąd przyzwyczajeni byliśmy głównie do tradycyjnych metod nakręcania naszego systemu. Cały przemysł oraz większość codziennych działań oparte są o: prąd pochodzący z elektrowni węglowych, paliwa napędowe, gaz ziemny itd. Te innowacje sprzed grubo ponad stu lat już dawno się zestarzały. Oczywiście mało kto patrzy na nie w ten sposób. Wszak wszyscy jesteśmy do nich „od zawsze” przyzwyczajeni. Nie są to jednak dobre przyzwyczajenia. Zdają sobie z tego sprawę władze, zachęcając ludzi do stwarzania swoich własnych elektrowni słonecznych proponując różnego rodzaju dofinansowania na fotowoltaikę.

O ile siły natury, takie jak wiatr, czy ruch wody były wykorzystywane od wieków, o tyle dopiero technologia naszych czasów umie w pełni zoptymalizować energię pochodzącą ze słońca. Instalacja opiera się o ogniwa fotowoltaiczne, które zbierają światło, a sprzężony z nimi falownik przetwarza wchłaniany potencjał na zwyczajny prąd. Wszystko podłączone jest do naszej domowej sieci. Każdy, kto ma dom z wolną przestrzenią na dachu, może stać się właścicielem niezależnego zasilania, pochodzącego ze słońca.

Materiał powstał we współpracy ze Stilo Energy .

Dodaj ogłoszenie