Obiekty z województwa mazowieckiego w Finale 28. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku”

Materiał informacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku Leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej 1 w Lesie Kabackim Warszawa
Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku Leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej 1 w Lesie Kabackim Warszawa
Ponad 400 inwestycji już zgłosiło się do 28. edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku & Budowa XXI w."

Wszystkie obiekty warto zobaczyć na www.modernizacjaroku.org.pl. Zakończyłeś budowę i nie boisz się pokazać jej światu to zgłoś do Konkursu.

4 kwietnia 2024 roku, o godzinie 12:00 startuje głosowanie internetowe Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.", więc nie zwlekaj ze zgłoszeniem obiektu.

Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku Leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej 1 w Lesie Kabackim Warszawa

Inwestorzy:
Miasto Stołeczne Warszawa
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta Warszawa
Wykonawca: Good Wood Szymon Jaraczewski Gostyń
Autor projektu: Projekt 6 Małgorzata Karpowicz Warszawa

Przebudowa i modernizacja wraz z adaptacją zabytkowego budynku Leśniczówki na cele edukacji przyrodniczo-leśnej przy ul. Rydzowej 1 w Lesie Kabackim Warszawa

Przebudowano i zmodernizowano zabytkowy budynek drewnianej leśniczówki, adaptując go na cele edukacji przyrodniczo-leśnej. Budynek pochodzi z końca XIX wieku i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 1285. Po rozebraniu wtórnej dobudówki i przeprowadzeniu prac konserwatorskich, leśniczówka będzie wykorzystywana do prowadzenia zajęć edukacyjnych związanych z przyrodą leśną.

W trakcie prac zachowano pierwotną strukturę przestrzenną wnętrza oraz wygląd zewnętrzny budynku. Wymieniono poszycie dachu i werandę, nie zmieniając jednak funkcji obiektu, który nadal będzie pełnił rolę leśniczówki. Na parterze zaplanowano cztery pokoje ekspozycyjne, dwa pokoje pomocnicze oraz toaletę z częścią techniczną.

W trakcie remontu odkryto zabytkowe polichromie, które zostały starannie zachowane i zrekonstruowane w czterech pomieszczeniach. Dodatkowo wykonano "świadki" zabezpieczone szybą, które prezentują układ warstw ściany zewnętrznej oraz nadproża nad drzwiami.

Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W

Inwestor: Gmina Brwinów
Wykonawca: FAL-BRUK Sp. z o.o. Warszawa
Autor projektu: DROPROJEKT Piotr Porczyk Warszawa

Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie łączącej DP3109W z DP1502W

Rozbudowa ul. Szkolnej w Żółwinie, która łączy drogi powiatowe DP3109W i DP1502W, została zrealizowana w ramach inwestycji obejmującej trzy główne zadania: rozbudowę ulicy Szkolnej, budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę sieci wodociągowej. Prace rozpoczęły się we wrześniu 2022 roku i objęły całą długość ulicy, od ul. Nadarzyńskiej do ul. Granicznej, oraz odcinek od ul. Jedwabnej do ul. Polnej. W ramach inwestycji wykonano m.in. kanalizację sanitarną, odwodnienie, ścieżkę rowerową, oświetlenie uliczne oraz miejsca parkingowe.

Wykonawca, spółka Fal-Bruk z Warszawy, zrealizował zadania w mniej niż 12 miesięcy. Na odcinku o łącznej długości 1,742 km wybudowano nawierzchnię bitumiczną, a także chodnik i ścieżkę rowerową. Prace obejmowały także budowę infrastruktury dla ruchu pieszych i rowerzystów, takich jak zjazdy, zatoki postojowe, wyspy dzielące zatoki postojowe oraz progi zwalniające.

Dodatkowo, w ramach trzech głównych zadań, zrealizowano:

  • Budowę kanalizacji sanitarnej w Żółwinie oraz budowę sieci wodociągowej.
  • Stworzenie pięciowylotowego ronda na skrzyżowaniu z ul. Jedwabną, nazwanego „Rondo Witaczków”, które łączy pięć ulic. Rondo zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie ruchu drogowego i przyszłych potrzebach.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 15 979 456,70 zł, z czego dofinansowanie ze środków państwowych wyniosło 5 273 089,61 zł. Inwestycja została zrealizowana w latach 2022-2023.

Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza dzieci i młodzieży, była głównym celem inwestycji. Dzięki nowym elementom infrastruktury drogowej, takim jak progi zwalniające, rondo oraz oświetlenie uliczne typu LED, poprawiono warunki bezpieczeństwa na ulicy Szkolnej.

Rozbudowa ul. Szkolnej przyczyniła się także do ułatwienia codziennych podróży mieszkańcom, zapewniając nowe ścieżki rowerowe i chodniki oraz lepsze warunki komunikacji publicznej.

Budowa Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

Inwestorzy:
Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Garbatce-Letnisku
Województwo Mazowieckie
Wykonawca: Skanska S.A. Warszawa
Autor projektu: Biuro Projektowe – Atelier Zetta Warszawa

Budowa Zespołu Szkół Drzewnych i Leśnych im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku

Szkoła Drzewna i Leśna im. Jana Kochanowskiego w Garbatce-Letnisku od ponad siedemdziesięciu lat dostarcza wykształcenia w dziedzinach, które umożliwiają absolwentom znalezienie pracy jako wysoko wykwalifikowani profesjonaliści. Dzięki inwestycji o wartości ponad 117 000 000 zł, ufundowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, powstała najnowocześniejsza tego typu szkoła branżowa w Polsce. Umowa z wykonawcą inwestycji, firmą Skanska S.A., została podpisana 16 grudnia 2021 roku, a prace rozpoczęły się już w styczniu, aby nowa siedziba mogła zostać ukończona w 2023 roku. Zbudowano kompleks szkolny składający się z czterech części: budynku oświatowego, warsztatowego, hali sportowej z zapleczem oraz internatu, o łącznej powierzchni użytkowej blisko 10 030 m². W nowym budynku zastosowano nowoczesne i przyjazne dla środowiska technologie odnawialnych źródeł energii (OZE).

Dzięki tej nowoczesnej inwestycji powstał kompleks, który nie ustępuje żadnemu w Europie, a nawet na świecie. Mamy teraz szkołę zgodną z duchem XXI wieku, wyposażoną w 14 pracowni oraz 2 sale konferencyjne, z których jedna może pomieścić 45 osób, a druga 65 osób. Dodatkowo, internat dysponuje 45 segmentami mieszkalnymi, z łazienkami.

Warsztaty zostały podzielone na ultranowoczesne pracownie, obejmujące m.in. pracownię tapicerską, dwie pracownie ręcznej obróbki drewna, salę renowacji i szycia, salę wykładową, pracownie dekarską, ciesielską, obróbki CNC, mechanika oraz modelarnię.

Powierzchnia kompleksu szkolnego i internatu wynosi: 5102,81 m² na parterze, 4194,41 m² na pierwszym piętrze oraz 732,03 m² na drugim piętrze, co daje razem 10 029,25 m².

Projekt elewacji zainspirowany został stylem architektury drewnianej, zwanej nadświdrzańską, charakteryzującą się lekką konstrukcją oraz bogato zdobionymi pawilonami ozdobionymi sztukaterią, rzeźbieniami i tapicerskimi ozdobami. Dzięki działaniom edukacyjnym podejmowanym przez szkołę, dziedzictwo architektury drewnianej w Polsce będzie miało kontynuację w nowym wymiarze i przestrzeni.

Centrum Administracji i Usług Społecznych Błonie

Inwestor: Gmina Błonie
Wykonawca: ZAB-BUD Sp. z o.o. Warszawa
Autor projektu: TESART Warszawa

Centrum Administracji i Usług Społecznych Błonie

Centrum Administracji i Usług Publicznych w Błoniu znajduje się w bliskim sąsiedztwie zabytkowego ratusza wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1003/492 oraz stanowiska archeologicznego AZP 57-62/40, również objętego ewidencją zabytków. Pierwszym etapem inwestycji było przebudowanie istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 4, zmieniając jego funkcję na cele usług administracji publicznej. Ten budynek, datowany na około 1905 rok, figuruje w gminnej ewidencji zabytków, co wpłynęło na zachowanie jego historycznego charakteru zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz.

Początkowo służył jako skład apteczny z mieszkaniem dla właścicieli, wyróżniając się między innymi dostępem do bieżącej wody, co w tamtych czasach było rzadkością w Błoniu. Podczas prac remontowych odkryto unikatowy stalowy zbiornik na wodę, który został wyeksponowany na zewnątrz budynku. Po wojnie budynek został podzielony na kilka mieszkań, a przed modernizacją miał dwie kondygnacje nadziemne, piwnicę i nieużytkowe poddasze.

Zachowano oryginalny wygląd zewnętrzny budynku do poziomu gzymsów pod dachem oraz istniejące ogrodzenie murowane. Elewacja została poddana renowacji, zachowując oryginalne otwory okienne i drzwiowe. Dodano nowe wejście główne z zewnętrznymi schodami oraz pochylnią dla osób niepełnosprawnych. Nieużytkowe poddasze zostało zaadaptowane na cele użytkowe, a dach został podniesiony i zmieniono jego geometrię, zachowując integralność z pierwotną konstrukcją.

W nowym budynku administracji, wzniesionym od podstaw na sąsiedniej działce, zastosowano różne bryły i wykończenia elewacji, harmonizując z otoczeniem. Główne wejście prowadzi z dziedzińca, który oferuje miejsca parkingowe dla pracowników i interesantów. Wewnątrz budynku zapewniono udogodnienia dla osób niepełnosprawnych oraz matki z małymi dziećmi.

Cały kompleks jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, a otoczenie budynków zostało dostosowane, m.in. poprzez ścieżki naprowadzające i miejsca parkingowe. Podczas prac natrafiono na niekompletny szkielet człowieka w piwnicy, datowany na okres między XVII a XVIII wiekiem. Przy budynkach wykonano też elementy ułatwiające życie osobom z różnymi potrzebami, jak tablice w systemie Braille’a czy pętle indukcyjne dla osób niesłyszących.

Nowa siedziba umożliwiła zintegrowanie wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego w jednym miejscu, co ułatwia mieszkańcom załatwianie spraw urzędowych. Dodatkowo, budynek został wyposażony w różne systemy zapewniające bezpieczeństwo i wygodę użytkowników, takie jak system kontroli dostępu czy instalacja fotowoltaiczna na dachu.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu

Inwestor: Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Wykonawca: INSTAL Warszawa S.A.
Autor projektu: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Mazurskiej w Elblągu, realizowana w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0025/17-00 pt. „Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Elbląg”, stanowi największą inwestycję ostatnich lat w tym mieście. Decyzję o realizacji zadania poprzedziła konieczność uwzględnienia kilku czynników. Istniejąca oczyszczalnia ścieków, zbudowana w latach siedemdziesiątych, nie była modernizowana, co spowodowało znaczne pogorszenie stanu technicznego większości jej obiektów. Konstrukcje betonowe i żelbetowe wykazywały liczne uszkodzenia, a zainstalowane urządzenia były technicznie zużyte i niesprawne. W oczyszczonych ściekach występowały okresowe przekroczenia związków azotu i fosforu, szczególnie podczas intensywnych opadów deszczu lub topnienia śniegu. Oczyszczalnia generowała znaczącą emisję substancji nieprzyjemnych zapachowo i bioaerozoli, co stanowiło uciążliwość dla otoczenia. Realizacja zadania znacząco poprawiła walory estetyczne obiektu oraz zapewniła uzyskanie jakości ścieków zgodnej z dyrektywą 91/271/EWG oraz obniżenie temperatury ścieków, co korzystnie wpłynęło na jakość wód rzeki Elbląg i Zalewu Wiślanego. Zmniejszyła także emisję bioaerozoli i substancji nieprzyjemnych zapachowo dzięki hermetyzacji obiektów o największej uciążliwości oraz uniknęła ryzyka katastrofy budowlanej poprzez naprawę uszkodzonych konstrukcji betonowych i żelbetowych. W ramach inwestycji zastosowano nowatorskie rozwiązania, takie jak wykonanie nowoczesnej kompostowni osadów ściekowych, wyposażonej w system aktywnego napowietrzania pryzm kompostowych oraz system monitorowania parametrów procesu kompostowania osadów. Zmodernizowano także węzeł kogeneracji, gdzie zastosowano agregaty prądotwórcze do produkcji energii elektrycznej i ciepła, zasilane biogazem wytwarzanym w trakcie fermentacji osadów ściekowych, oraz wykonano instalację wody technologicznej, wykorzystującą oczyszczone ścieki do płukania urządzeń na oczyszczalni. Realizacja inwestycji składała się z trzech elementów: przebudowy i rozbudowy obiektów ciągu ściekowego i ciągu osadowego oraz węzła kogeneracji (Element I), zagospodarowania osadów ściekowych (Element II) oraz zagospodarowania terenu (Element III). Wartość inwestycji wyniosła 198 326 353,25 zł brutto, z czego 100 954 693,37 zł pochodziło z dofinansowania ze środków UE, a 48 871 875,68 zł z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 31.08.2024 r. Poprawa efektywności oczyszczania ścieków przyczyni się do podniesienia komfortu życia mieszkańców Elbląga oraz innych miejscowości korzystających z usług oczyszczalni.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na warszawa.naszemiasto.pl Nasze Miasto